Μια νέα στρατιωτική στρατηγική για την Ιαπωνία | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Μια νέα στρατιωτική στρατηγική για την Ιαπωνία

Η ενεργός άρνηση θα αυξήσει την ασφάλεια στην βορειοανατολική Ασία

Η στρατηγική ενεργούς άρνησης έχει δύο αμοιβαίως ενισχυτικά στοιχεία [9]: Μια ανθεκτική στάση ισχύος (resilient force posture) [10] και μια αναδιάταξη των προτεραιοτήτων αποστολών. Το πρώτο στοιχείο, η ανθεκτική στάση ισχύος, αναφέρεται στην ικανότητα του ιαπωνικού στρατού να απορροφά επιθέσεις και να συνεχίζει να επιχειρεί αποτελεσματικά. Η ανθεκτικότητα θα απαιτήσει ένα διευρυμένο και ενισχυμένο σύστημα στρατιωτικής υποδομής, ακόμη και αν οι επενδύσεις αυτές αφήνουν κάπως λιγότερα χρήματα για όπλα. Για παράδειγμα, τα πολιτικά αεροδρόμια θα μπορούσαν να προετοιμαστούν για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις αεροπορικής ισχύος, επιτρέποντας την γρήγορη διασπορά των ιαπωνικών αεροσκαφών και των αεροσκαφών των ΗΠΑ, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των στόχων κατά των οποίων θα χρειαστεί να επιτεθεί ένας εισβολέας και μειώνοντας την ευπάθεια της Ιαπωνίας σε πυραυλικές επιθέσεις. Η επέκταση του αριθμού των λιμένων και των θέσεων ναυτικών εφοδίων θα ενίσχυε παρομοίως την επιβιωσιμότητα και την ευελιξία του ιαπωνικού στόλου.

Η κινητικότητα και η εξαπάτηση μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας. Η Ιαπωνία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει νέα σχέδια κινητικότητας παρόμοια με αυτά που δοκιμάζονται επί του παρόντος από τον στρατό των ΗΠΑ, για να περιπλέξουν το πρόβλημα στόχευσης του αντιπάλου. Αυτά περιλαμβάνουν την "ευκίνητη ενασχόληση μάχης" (agile combat employment) [11], την προσωρινή αποστολή μικρών αριθμών μαχητικών αεροσκαφών (συνήθως δύο έως τεσσάρων μαχητικών) που υποστηρίζονται από ένα αεροσκάφος-τάνκερ με καύσιμα και πυρομαχικά σε λιτές αεροπορικές βάσεις. Άλλα είδη βελτίωσης της κινητικότητας, όπως η ανάπτυξη ενός πολιτικού εφεδρικού στόλου πλοίων ταχείας μεταφοράς [12] και οι έφεδροι ναυτικοί για να τον επανδρώσουν, έχουν κεντρική σημασία για την διατήρηση συνεκτικών αμυντικών δομών στα νησιά Ryukyu, όπου η ικανότητα της ενίσχυσης θέσεων και αντικατάστασης κατεστραμμένων συστημάτων και χρησιμοποιημένων πυρομαχικών θα είναι κρίσιμη.

Οι ενεργές άμυνες εναντίον αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων είναι επίσης σημαντικές, αλλά πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για ανθεκτικότητα. Οι πυραυλικές άμυνες, ειδικότερα, φαίνονται κρίσιμες στην δημόσια φαντασία, δεδομένου ότι μπορούν, τουλάχιστον θεωρητικά, να προστατεύσουν πολιτικούς στόχους. Αλλά απορροφούν επίσης υπερβολικά ποσά του αμυντικού προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι η απόκρυψη, η διασπορά και η κινητικότητα είναι συχνά πιο οικονομικές και αποτελεσματικές στρατηγικές. Το να κάνει κάποιος την Κίνα να εκτοξεύει πυραύλους σε άδεια καταφύγια ή στόχους χαμηλής αξίας θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα με την κατάρριψη αυτών των πυραύλων στον αέρα ή με την διείσδυση στο κινεζικό εναέριο χώρο για να καταστραφούν πριν από την εκτόξευση, αλλά το πρώτο μπορεί να επιτευχθεί πιο φτηνά.

Το δεύτερο στοιχείο της στρατηγικής ενεργούς άρνησης απορρέει από το πρώτο. Σύμφωνα με τον στόχο της ανθεκτικότητας, η Ιαπωνία πρέπει να καθιερώσει μια ξεκάθαρη ιεραρχία των προτεραιοτήτων αποστολής: Πρώτον, την υπεράσπιση των βασικών περιουσιακών στοιχείων που επιτρέπουν στην κυβέρνηση και στον στρατό να συνεχίσουν να λειτουργούν˙ δεύτερον, την απομόνωση και το χτύπημα των αντίπαλων δυνάμεων που αποβιβάζονται στην ιαπωνική επικράτεια˙ και τρίτον, την αντεπίθεση για να επανακτήσει το χαμένο έδαφος μετά την άφιξη των ενισχύσεων των ΗΠΑ.

Η πιο άμεση και σημαντική αποστολή, η υπεράσπιση των βασικών στρατιωτικών και πολιτικών στοιχείων, συνδέεται με την ολοκληρωμένη αεροπορική και πυραυλική άμυνα (integrated air and missile defense, IAMD), τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και τις αμυντικές ενέργειες πολέμου επιφανείας. Ο εκσυγχρονισμός παλαιότερων αεροσκαφών και η απόκτηση πρόσθετων μαχητικών γενιάς 4.5, όπως τα F / A-18E / F ή τα F-15SE, θα επέτρεπαν στον μικρό αριθμό των F-35A να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικότεροι πολλαπλασιαστές ισχύος για την αεροπορική προσπάθεια. Η απόκτηση κάποιου αριθμού F-35B [13], ικανών να επιχειρούν από μικρούς διαδρόμους [απο-προσγείωσης] ή αμφίβιων επιθετικών πλοίων, θα βελτίωνε επίσης την ικανότητα της Ιαπωνίας να διατηρήσει μια αεροπορική μάχη ενώ θα βρίσκεται υπό επίθεση στα νησιά Ryukyu. Στον ναυτικό τομέα, η συμπλήρωση του στόλου της με μικρότερες και φθηνότερες πολυλειτουργικές φρεγάτες θα βοηθούσε στην βελτίωση της ικανότητας της Ιαπωνίας να επιβιώσει σε μια αρχική κινεζική επίθεση στα νοτιοδυτικά νησιά.

Η επικέντρωση σε αυτά τα καθήκοντα θα απαιτούσε την αντιστροφή των τρεχουσών δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της Ιαπωνίας, οι οποίες κατανέμουν κατά 50% περισσότερα χρήματα στον στρατό από ό, τι είτε στην αεροπορία είτε στο ναυτικό. Θα απαιτήσει επίσης τον καλύτερο συντονισμό και την καθιέρωση κοινών εντολών ώστε οι διάφορες υπηρεσίες να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα ως ολοκληρωμένο σύνολο.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το "business as usual" στην στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ-Ιαπωνίας και στην αμυντική προσπάθεια της Ιαπωνίας είναι μια χαμένη πρόταση. Η συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας εξακολουθεί να εξυπηρετεί τα κρίσιμα συμφέροντα των δύο μερών -μεταξύ άλλων, στηρίζει την αμερικανική θέση στην Ασία- αλλά είναι λογικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να πιέζουν ώστε η Ιαπωνία να αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες και να συνεχίσει την αμυντική μεταρρύθμιση. Ταυτόχρονα, όμως, οι δαπάνες μόνο δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της εξελισσόμενης απειλής που θέτει η Κίνα. Μια βασική επανεξέταση της στρατηγικής θα είναι κρίσιμη.