Τα πανεπιστήμια πρέπει να επαναβεβαιώσουν τις αξίες τους | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Τα πανεπιστήμια πρέπει να επαναβεβαιώσουν τις αξίες τους

Η εξειδίκευση είναι απαραίτητη, τώρα περισσότερο από ποτέ

Ο εντοπισμός και η καλλιέργεια εξειδίκευσης ήταν σπάνια πιο ουσιαστική. Η παρούσα εποχή είναι μια εποχή αυτο-δήλωσης, όταν οποιοσδήποτε με σύνδεση στο Διαδίκτυο μπορεί να προσπαθήσει να διαμορφώσει την κοινή γνώμη, συχνά με τρόπους που είναι εντελώς ιδιοτελείς. Οι ειδικοί που εδρεύουν σε πανεπιστήμια, που βασίζονται στην αξιολόγηση, στον ποιοτικό έλεγχο και στην κριτική έρευνα από ομοτίμους, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της λογικής στην δημόσια σφαίρα και στις πολιτικές συζητήσεις. Ωστόσο, η σκλήρυνση των διεθνών συνόρων καθιστά όλο και πιο δύσκολο για τους μελετητές να ασχοληθούν με το έργο τους με τους πιο παραγωγικούς τρόπους. Καθώς η έκθεση των ερευνητών σε διαφορετικές κοσμοθεωρίες μειώνεται, η ικανότητά τους να αποκτούν πολύτιμες οπτικές που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας τους μειώνεται επίσης. Για αυτούς τους λόγους, τα πανεπιστήμια που εδρεύουν στις ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να αναζητούν και να καλλιεργούν δεσμούς στο εξωτερικό, είτε με συνεργαζόμενα πανεπιστήμια είτε με οργανισμούς όπως το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education), το οποίο έχει δεσμευτεί να προωθήσει τις υποτροφίες, να οικοδομήσει οικονομίες και να προωθήσει την πρόσβαση σε ευκαιρίες μέσω διεθνούς εμπλοκής.

Οι κυνικοί θα πουν ότι τα πανεπιστήμια είναι απελπισμένα να αποκαταστήσουν αυτούς τους συνδέσμους, επειδή εκτελούν πολλά προγράμματα που βασίζονται στα δίδακτρα των διεθνών φοιτητών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα δίδακτρα και οι άλλες χρεώσεις που πληρώνουν οι διεθνείς φοιτητές είναι σημαντικά για τους λογαριασμούς των πανεπιστημίων. (Στο Rutgers, για παράδειγμα, οι διεθνείς φοιτητές συνεισφέρουν 200 εκατομμύρια δολάρια σε δίδακτρα σε ετήσια βάση.) Αλλά οι διεθνείς μελετητές και φοιτητές προσφέρουν κάτι ακόμα πιο σημαντικό για την αποστολή των αμερικανικών πανεπιστημίων: επεκτείνουν τον κύκλο της εξειδίκευσης και της έρευνας. Όσο πιο διαφορετική είναι η ομάδα ανθρώπων που τα πανεπιστήμια εμπλέκουν όταν εξετάζουν ένα περίπλοκο πρόβλημα, τόσο πιθανότερο είναι να βρουν μια σωστή και διαρκή απάντηση. Γι' αυτό η διατήρηση της διεθνούς ελεύθερης ροής ιδεών είναι τόσο κρίσιμη˙ αντιπροσωπεύει τις καλύτερες επενδύσεις που μπορούν να κάνουν τα πανεπιστήμια προκειμένου να υλοποιήσουν ένα ασφαλές μέλλον στο οποίο να μπορούν να αντιμετωπιστούν και να μετριαστούν οι παγκόσμιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το συντομότερο δυνατό.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αν και είναι ένα διεθνές φαινόμενο, το πανδημικό σοκ έρχεται σε μια στιγμή που η πολιτιστική αποστολή των αμερικανικών πανεπιστημίων βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο στο εγχώριο μέτωπο. Ταυτόχρονα, η πανδημία έχει εκθέσει βαθιές κοινωνικές, οικονομικές και φυλετικές ανισότητες που έχουν υφανθεί στον ιστό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η στιγμή της ρήξης χρησιμεύει ως πρόσκληση προς τα πανεπιστήμια για να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην βελτίωση της συλλογικής ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο. Τα πανεπιστήμια πρέπει να αποδεχθούν αυτήν την πρόσκληση και να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να μορφώσουν και να εκπαιδεύσουν μια νέα γενιά πολιτών που μπορεί να φέρει ανοιχτή, κρίσιμη έρευνα στα πιο πιεστικά προβλήματα της κοινωνίας, πολλά από τα οποία υπάρχουν ακριβώς στις ίδιες γειτονιές που τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποκαλούν σπίτι τους. Επιπλέον, τα πανεπιστήμια πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι εκτιμούν την ακαδημαϊκή μελέτη που υπογραμμίζει την περίπλοκη ανθρώπινη κατάσταση εκείνων των ανθρώπων που έχουν συχνά αγνοηθεί στα σχολικά βιβλία. Σε διοικητικό επίπεδο, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να επενδύσουν στην βελτίωση των σχέσεων πόλης-ακαδημαϊκών, να διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες για τοπικούς παρόχους υπηρεσιών, και να αναπτύξουν αμειβόμενα προγράμματα πρακτικής άσκησης που να υποστηρίζουν την τοπική κοινότητα μέσω συνεργασιών.

Η πανδημία έχει παρουσιάσει στα πανεπιστήμια μια σειρά από νέα προβλήματα, αλλά παρά τις δυσκολίες, αυτά τα ιδρύματα πρέπει να διατηρήσουν την δέσμευσή τους στις νέες ιδέες, να υποστηρίξουν τη μείωση των παγκόσμιων εμποδίων στην ελεύθερη ροή πληροφοριών, και να γίνουν δεσμευμένοι και ενεργοί εταίροι στις κοινότητες γύρω τους στο όνομα του μετριασμού των ανισοτήτων. Είναι δύσκολο να γίνονται όλα αυτά ταυτόχρονα; Φυσικά είναι. Αλλά οποιοδήποτε πανεπιστήμιο αξίζει να υπάρχει πρέπει να αγκαλιάσει αυτό το έργο. Όντως, εάν τα πανεπιστήμια προσπαθήσουν να αποφύγουν αυτήν την εποχή, θα έχουν εκχωρήσει τον ρόλο τους ως συνεισφέροντες στο κοινό καλό.

Copyright © 2020 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-07-17/universities-must-rea...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition