Οι κίνδυνοι της απογοήτευσης από τα εμβόλια | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Οι κίνδυνοι της απογοήτευσης από τα εμβόλια

Μια βιώσιμη ανοσοποίηση είναι καλά νέα, αλλά η πραγματικότητα δεν θα ταιριάζει με τις προσδοκίες επί πολλούς μήνες

Το να επιτευχθεί αυτό το μέτριο ποσοστό πιθανότατα εξαρτάται από την έγκριση του εμβολίου της AstraZeneca-Oxford, το οποίο χρησιμοποιεί μια πιο καθιερωμένη τεχνολογία από όσο τα εμβόλια που βασίζονται στην Pfizer-BioNTech και τη Moderna mRNA και θα είναι ευκολότερη η μεταφορά και η αποθήκευσή τους. Τα αποτελέσματα των δοκιμών που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι το εμβόλιο ήταν τουλάχιστον 62% αποτελεσματικό και πιθανώς υψηλότερα, ανάλογα με την δοσολογία. Αυτό μπορεί να είναι χαμηλότερο από την αποτελεσματικότητα περίπου 95% που αναφέρθηκε τόσο από την Pfizer-BioNTech όσο και από τη Moderna, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλή ώστε να βοηθήσει στον έλεγχο της πανδημίας. Και παρόλο που τα αποτελέσματα της δοκιμής της AstraZeneca που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο μια γρήγορη έγκριση από την FDA στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ρυθμιστικές Αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο [4], την Ευρωπαϊκή Ένωση [5] και αλλού θα μπορούσαν σύντομα να εγκρίνουν το εμβόλιο, το οποίο θα αρχίσει να ανοίγει πόρτες για την παγκόσμια διανομή του.

Από τις φαρμακευτικές εταιρείες με υποψήφια [εμβόλια] που πλησιάζουν στο τέλος των τελικών δοκιμών, η AstraZeneca έχει καταβάλει τη μεγαλύτερη προσπάθεια να εξασφαλίσει δίκαιη παροχή του εμβολίου της σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και δεσμευόμενη να παρέχει δόσεις στο κόστος για την διάρκεια της πανδημίας. Η προσέγγισή της θα της επιτρέψει επίσης να αυξήσει την παραγωγή πιο εύκολα, καθώς τα υλικά, οι εγκαταστάσεις και η τεχνογνωσία που απαιτούνται για την παραγωγή του εμβολίου της είναι σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Η AstraZeneca έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με κατασκευαστές σε χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία, και αναμένει να κατασκευάσει έως και τρία δισεκατομμύρια δόσεις [6] -αρκετές για 1,5 δισεκατομμύριο άτομα- έως το τέλος του 2021, με το μισό ποσό να προορίζεται για διανομή παγκοσμίως.

Οι ελλείψεις εμβολίων στον αναπτυσσόμενο κόσμο θα μπορούσαν να μειωθούν κάπως εάν άλλες φαρμακευτικές εταιρείες συμφωνήσουν να τιμολογήσουν τα εμβόλια στο -ή κοντά στο- κόστος και να επεκτείνουν την παραγωγική ικανότητα μεταφέροντας τεχνολογία σε κατασκευαστές σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η Κίνα θα μπορούσε επίσης να καλύψει ένα μέρος του ελλείμματος μέσω της εξαγωγής των εμβολίων της, όπως είπε [7] ότι θα ήθελε να κάνει. Ωστόσο, οι δοκιμές των κινεζικών υποψηφίων [εμβολίων] είναι ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί πλήρεις αποδείξεις για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Ωστόσο, ακόμη και κάτω από τα πιο ρόδινα σενάρια παραγωγής και εξαγωγής, η διεθνής ζήτηση για εμβόλια είναι πιθανό να ξεπεράσει την προσφορά μέχρι τουλάχιστον το 2022.

ΟΧΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ικανοποίηση της ζήτησης από φτωχές χώρες είναι μόνο το μισό της μάχης. Αυτές οι χώρες πρέπει στην συνέχεια να προσδιορίσουν τους αποδέκτες των εμβολίων, να διανείμουν τις δόσεις ευρέως και δίκαια, και να αντιμετωπίσουν οποιονδήποτε δισταγμό σχετικά με την ανοσοποίηση μεταξύ του πληθυσμού. Η έρευνά μας σχετικά με την διανομή εμβολίων στις Ηνωμένες Πολιτείες [8] δείχνει ότι όλες αυτές οι δουλειές θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες ακόμη και στην πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Αναμφίβολα θα αποδειχθούν ακόμη πιο περίπλοκες στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Μεταξύ των πιο δύσκολων αποφάσεων που θα πρέπει να λάβουν οι χώρες στην αρχική φάση της διανομής είναι ποιος θα πάρει πρώτα τις δόσεις. Ενώ μέρος της απάντησης σε αυτήν την ερώτηση θα εξαρτηθεί από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εμβολίων, οι ειδικοί συμφωνούν γενικά ότι η προτεραιότητα πρέπει να αφορά τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς -κυρίως τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους ηλικιωμένους και εκείνους με παθήσεις υγείας που τους θέτουν σε κίνδυνο για σοβαρή [ασθένεια] COVID -19 και θάνατο. Ωστόσο, η μετάφραση αυτής της καθοδήγησης σε εφαρμόσιμες πολιτικές δεν θα είναι απαραίτητα απλή. Για να οριοθετήσουμε αυτές τις κατηγορίες [πληθυσμού] και να σχεδιάσουμε προγράμματα προσέγγισης που βασίζονται σε αυτές, θα χρειαστεί χρόνος και πόροι, ειδικά σε χώρες που δεν τηρούν λεπτομερή αρχεία δημογραφικών στοιχείων ή καταστάσεων υγείας. Τα υπάρχοντα δίκτυα διανομής εμβολίων έχουν σχεδιαστεί για να προσεγγίζουν παιδιά και θα είναι μόνο περιορισμένα σε αυτήν την περίπτωση, καθώς τα εμβόλια του κορωνοϊού θα πρέπει να απευθύνονται σε ενήλικες, τουλάχιστον αρχικά.

Μια άλλη δυσκολία θα είναι η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε γεωγραφικές περιοχές, σε επίπεδα εισοδήματος και σε τάξεις. Οι πλούσιοι, οι αστικοί, και οι πολιτικά διασυνδεδεμένοι πληθυσμοί είναι πιθανό να το βρουν ευκολότερο να εμβολιαστούν από όσο οι φτωχοί, οι αγρότες και οι περιθωριοποιημένοι. Η διόρθωση αυτής της ανισορροπίας θα απαιτήσει επιπλέον χρόνο και πόρους. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ ευκολίας και δικαιοσύνης, και ο εμβολιασμός με φθηνό τρόπο θα οδηγήσει σε άνιση πρόσβαση. Η συμπερίληψη εκπροσώπων ενός ευρέος φάσματος κοινοτήτων και περιοχών στην διαδικασία διανομής εμβολίων θα συμβάλει στη μείωση της πολιτικής ευνοιοκρατίας, της παραμέλησης, και της διαφθοράς. Ωστόσο, όλα αυτά τα ζητήματα ενδέχεται να εμποδίσουν τις προσπάθειες εμβολιασμού, ειδικά σε χώρες όπου υπάρχει μικρή λογοδοσία ή διαφάνεια.

Το τελευταίο εμπόδιο είναι να πεισθούν οι άνθρωποι να εμβολιαστούν. Σε μια πρόσφατη έρευνα [9] για την προθυμία για εμβολιασμό σε 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας χώρας από κάθε περιοχή του κόσμου, μόλις το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε συνολικά ότι θα ήταν πολύ ή κάπως πιθανό να εμβολιαστούν, με τη μεγαλύτερη προθυμία στην Κίνα (90%) και την χαμηλότερη στην Ρωσία (55%). Μια άλλη έρευνα σε 15 χώρες [10] ανέφερε παρόμοια συνολικά επίπεδα αποδοχής εμβολίων, με τους πληθυσμούς της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής να υστερούν σε σχέση με εκείνους της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Ακόμα πιο ανησυχητικό, η έρευνα έδειξε ότι η προθυμία εμβολιασμού έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες - για παράδειγμα, από 59% σε 54% στην Γαλλία, και από 72% σε 64% στις Ηνωμένες Πολιτείες.