Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης

Άρθρα
Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης

Το φαινόμενο της ερημοποίησης που απειλεί περί το 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους στον πλανήτη δεν εξαιρεί χώρες από εύκρατες ζώνες όπως η Ελλάδα. Όσο κι αν η ερημοποίηση δείχνει να αυτοθεραπεύεται ανά περιοχές σε μακρά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν ήδη τα εργαλεία διόρθωσης του προβλήματος σε πολύ συντομότερο χρόνο.