Ιωάννης Κ. Μουρμούρης | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Ιωάννης Κ. Μουρμούρης

Άρθρα
Ιωάννης Κ. Μουρμούρης

Αντίθετα με την ευρέως διαδεδομένη άποψη, οι μεταφορικοί άξονες δεν είναι απολύτως συνυφασμένοι με την ανάπτυξη, ιδίως τα τελευταία χρόνια που η τεχνολογική πρόοδος έχει μειώσει την ανάγκη του μεταφορικού έργου. Στην Ελλάδα η απλή αυτή αλήθεια είναι ακόμη ακατανόητη. Και γι’ αυτό τα σχεδιαζόμενα μεταφορικά έργα αποτελούν συνήθως σπατάλη πόρων.