Θεόδωρος Πανάγος | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Θεόδωρος Πανάγος

Άρθρα
Θεόδωρος Πανάγος

Η πρόσφατη έκθεση της Ενεργειακής Ένωσης προς τους ενωσιακούς θεσμούς, επικύρωσε τις προτεραιότητες της ενεργειακής στρατηγικής της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Η οικονομική ανάπτυξη με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών και η ενεργειακή αποδοτικότητα συνιστούν πλέον τις βασικές προτεραιότητες. Χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι ο προβληματισμός για τις πρωτοβουλίες κρατών μελών για την κατασκευή νέων αγωγών φυσικού αερίου, ιδίως αυτών που θα μεταφέρουν φυσικό αέριο από την Ρωσία. Η φαινόμενη στροφή σε σχέση με τους αρχικούς στόχους συνιστά αξιοσημείωτο γεγονός.

Άρθρα
Θεόδωρος Πανάγος

Η συζήτηση στην ΕΕ για μια ειδικότερη ενεργειακή Ένωση στην Ευρώπη δεν είναι καινούργια. Ωστόσο, σήμερα προωθείται περισσότερο παρά ποτέ η δημιουργία της. Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση με βάση το εθνικό της συμφέρον και να αναλάβει τις δέουσες πρωτοβουλίες.