Η πετρελαϊκή κρίση στο Σουδάν και τα προβλήματα του Μπασίρ | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η πετρελαϊκή κρίση στο Σουδάν και τα προβλήματα του Μπασίρ

Το νεαρό Νότιο Σουδάν υπό απειλή

Η άμεση πρόκληση είναι να καταστεί σαφές στο Χαρτούμ ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Νότιου Σουδάν θα είναι μια πράξη πολέμου μεταξύ κυρίαρχων κρατών στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν με δικές τους εναέριες δυνάμεις: Ο Νότος έχει ένα μεγάλο στρατό και δεν χρειάζεται ούτε θέλει χερσαία στρατεύματα, αλλά δεν έχει καμία αεροπορική δύναμη, κάτι που είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Χαρτούμ. Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε επίσης να προσπαθήσει να επιτύχει μια συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από το πετρέλαιο, γεγονός που θα επιτρέψει και στις δύο πλευρές για να σώσουν τα προσχήματα και να αντιμετωπίσουν την πραγματική δημοσιονομική κρίση του Βόρειου Σουδάν, να διαπραγματευτεί ένα τέλος στον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας από τον Βορρά στις περιοχές των ανταρτών και να ενθαρρύνει το Χαρτούμ να ικανοποιήσει τις δικαιολογημένες απαιτήσεις της συμμαχίας των ανταρτών του Βορρά μέσω μεταρρυθμίσεων. Όμως, ελλείψει μια πραγματικής στρατιωτικής απειλής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Χαρτούμ μπορεί να αγνοήσει όλες τις εξωτερικές πιέσεις, καθώς φοβάται ότι το τέλος του είναι κοντά.

Πρωτότυπο: http://www.foreignaffairs.com/articles/137065/andrew-s-natsios/sudans-oi...

Copyright © 2002-2012 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.