Μεταθεωρητική κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μεταθεωρητική κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής

Το νεοθετικιστικό πλαίσιο

Η μελέτη συνοδεύεται από εκτενές Παράρτημα Κειμένων, στο οποίο παρουσιάζονται θεμελιώδη κείμενα θεωρητικών τής γεωπολιτικής ανάλυσης και επιστημολόγων, όπως οι Ιωάννης Μάζης, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, John A. Vasquez, Kenneth Waltz, Ernst B. Haas, Randall L. Schweller, John Barkdull, Morton Kaplan, Colin Elman και Miriam Fendius Elman, και David Dressler. Τα κείμενα αυτά αποτελούν ένα πολύτιμο και πρωτότυπο συνοδευτικό τμήμα της κύριας μελέτης, καθώς συνδράμουν τον αναγνώστη στην αναδρομή σε θεμελιώδη κείμενα της γεωπολιτικής θεωρίας, αλλά και της επιστημολογικής κριτικής προσέγγισης. Τα κείμενα αποτελούν άκρως επιμελημένες μεταφράσεις από ειδικούς επιστήμονες, μαθητές και συνεργάτες τού Ι. Θ. Μάζη, και συνοδεύονται από αναλυτικό επιστημολογικό σχολιασμό τού ιδίου τού συγγραφέα. Ενδεικτικά δε αναφέρεται ότι το κείμενο του ιδίου τού συγγραφέα, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, με τίτλο «Κριτική στην κριτική γεωπολιτική ή ποιος φοβάται τη σύγχρονη Γεωπολιτική Ανάλυση;» θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει εναλλακτικό τίτλο, όπως προσφυώς παρατηρεί και ο Μάριος Ευρυβιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου σε αντίστοιχη παρουσίαση του έργου αυτού τού Ι. Θ. Μάζη.

Η προσέγγιση του Μάζη, όπως αυτή αποτυπώνεται σε ολόκληρο το σώμα τού κειμένου του, διακρίνεται για τη μεθοδολογική της ακρίβεια και την σχολαστικότητά της. Η επιμέλεια στην επιστημολογική ανάλυση των εννοιών τής Γεωπολιτικής και της Γεωστρατηγικής, η επιστημονική διάκριση μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων του διεθνούς γίγνεσθαι, η παρουσίαση των θεμελιωδών παραμέτρων τής Κλασικής Γεωπολιτικής Σχολής –αγγλοσαξονικής, γερμανικής και γαλλικής- και του ευρύτερου νεοθετικιστικού υποδείγματος, αποτελούν προτερήματα της ανάλυσης του συγγραφέα. Ο Μάζης, πάντως, δεν περιορίζεται στην αναλυτική κριτική αποτίμηση των επιμέρους προσεγγίσεων του ευρύτερου νεοθετικιστικού υποδείγματος, αλλά προβαίνει σε μια γόνιμη πρόταση, καθώς καταθέτει, υπό μορφήν λακατιανής συγκροτήσεως, το δικό του διακριτό ερμηνευτικό υπόδειγμα, τη Σύγχρονη Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση. Εκκινώντας από την λακατιανή ανάγνωση ο Μάζης συστηματοποιεί σταθερά και μεθοδικά ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό υπόδειγμα, το οποίο προσφέρει γλαφυρά τους άξονες αναδιάταξης μιας Γενικής Γεωπολιτικής Θεωρίας παρέχοντας την ασφαλή αφετηρία για την επιδίωξη του ενιαίου εξηγησιακού, ερμηνευτικού και προβλεπτικού γεωπολιτικού θεωρητικού υποδείγματος.

Το βιβλίο «Μεταθεωρητική κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής: Το νεοθετικιστικό πλαίσιο» (Παπαζήσης 2012) του Ιωάννη Θ. Μάζη, αποτελεί ένα θεωρητικό magnum opus, και προορίζεται να καταστεί πολύτιμο εγχειρίδιο και έργο αναφοράς για τους επιστημονικούς κλάδους των Διεθνών Σχέσεων και της Γεωπολιτικής.

Copyright © 2002-2012 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr