Το χτύπημα των τραπεζών | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Το χτύπημα των τραπεζών

Οι οικονομικές επιπτώσεις τής αντιτρομοκρατίας

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, τα τραπεζικά πρότυπα σίγουρα χρειάζονταν βελτίωση. Αλλά όσο ο φόβος διέπει τις σχέσεις μεταξύ των ρυθμιστικών Αρχών και του τραπεζικού τομέα, και μέχρι οι τράπεζες να αισθανθούν ότι είναι εταίροι στην προσπάθεια για τον εντοπισμό εγκληματιών και τρομοκρατών μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα συνεχίσουν να λειτουργούν συντηρητικά, απορρίπτοντας πελάτες και περιορίζοντας τις υπηρεσίες τους όπου είναι δυνατόν. Αυτό δεν θα εξασφαλίσει τα οικονομικά σύνορα. Τα χρήματα πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να φθάνουν στον αποδέκτη τους. Οι περιοριστικές ρυθμίσεις απλά έσπρωξαν μεγάλα σύνολα κεφαλαίων εκτός των επίσημων καναλιών - ενθαρρύνοντας εγκληματίες και τρομοκράτες να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους εν κρυπτώ.

Σε μια πρόσφατη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ο David Cohen, ο υφυπουργός του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. για θέματα Τρομοκρατίας και Οικονομικών Πληροφοριών, αναγνώρισε την σημασία τής συνεργασίας μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των υπηρεσιών επιβολής τού νόμου. Με το να διατηρούν τους κατόχους λογαριασμών εντός τού επίσημου πλαισίου τού χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι τράπεζες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη και πιθανώς διαφωτιστική συλλογή οικονομικών δεδομένων που θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη στο κυνήγι τρομοκρατών. Αλλά ανεξάρτητα από την αξία των εν λόγω πληροφοριών, οι τράπεζες έχουν σήμερα πολύ ισχυρότερο κίνητρο για να «νίπτουν τας χείρας τους» σχετικά με πελάτες που ενέχουν ρίσκο γενικώς. Και εφ’ όσον τα πρόστιμα πέφτουν βροχή, η αποφυγή τού όποιου ρίσκου θα συνεχιστεί, η οικονομική πρόσβαση θα μειωθεί, και περισσότερα μετρητά θα διακινούνται έξω από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Τα οικονομικά σύνορα, με άλλα λόγια, θα γίνουν λιγότερο ασφαλή.

Copyright © 2002-2012 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: http://www.foreignaffairs.com/articles/141602/tom-keatinge/breaking-the-...

Σύνδεσμοι:
[1] https://twitter.com/keatingetom
[2] http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2013/0813/British-b...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr