Λαξεύοντας το Κονγκό | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Λαξεύοντας το Κονγκό

Το τελευταίο τέχνασμα του προέδρου Καμπιλά για να παραμείνει στην εξουσία

Υπάρχουν και πολλές άλλες, λιγότερο ορατές παγίδες σε ό, τι αφορά τον «τεμαχισμό», ιδιαίτερα για τον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, ο «τεμαχισμός» θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία και διαφθορά. Καθώς δημιουργούνται νέες δομές λήψης αποφάσεων πλέον σε ένα περιφερειακό επίπεδο, οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν πιθανότατα πρόσθετες καθυστερήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες στην λειτουργία τους. Η κεντρική κυβέρνηση και οι Αρχές των επαρχιών ζητούν ήδη από τις εταιρείες να ακολουθήσουν αντιφατικούς και ασαφείς κανονισμούς και φόρους, ένα πρόβλημα το οποίο επίσης είναι πιθανό να επιδεινωθεί από τον «τεμαχισμό». Εν τω μεταξύ, η έλευση νέων τοπικών Αρχών ίσως εκθέσει τις εταιρείες σε αυξημένα κρούσματα εκβιασμών και απαιτήσεις δωροδοκιών.

Στην Κατάνγκα συγκεκριμένα, οι εταιρείες εξόρυξης μπορεί να αντιμετωπίσουν νέους περιορισμούς στις εξαγωγές και νέους φόρους, αν η επαρχία διαιρεθεί σε τέσσερα μέρη. Ορισμένες εταιρείες που λειτουργούν σήμερα σε πολλές περιοχές ίσως αναγκαστούν να αλλάξουν τις εξαγωγικές τους οδούς -οι τοπικές κυβερνήσεις συχνά απαιτούν οι εξαγωγές να προέρχονται από την δική τους επαρχία, έτσι ώστε να μπορούν να συλλέγουν επιπλέον εξαγωγικούς φόρους. Οι απαιτήσεις αυτές θα έχουν σημαντικές λειτουργικές και ενδεχομένως οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις ανησυχούν επίσης ότι ο «τεμαχισμός» θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη αστάθεια στα συμβόλαια τους. Μια κρατική επανεξέταση συμφωνητικού το 2007-09 έπληξε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη των επενδυτώνˑ επρόκειτο για μια τρομερά διεφθαρμένη διαδικασία, ενώ κάποιες εταιρείες που δεν κατάφεραν να δωροδοκήσουν τους εξεταστές έχασαν τις άδειές τους. Οι εταιρείες εξόρυξης έχουν πλέον στραμμένη την προσοχή τους στην τρέχουσα αναθεώρηση του μεταλλευτικού κώδικα, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει έναν νέο γύρο επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων. Ο «τεμαχισμός» αυξάνει αυτήν την αβεβαιότητα, ακυρώνοντας ενδεχομένως ορισμένους συμβατικούς όρους μετά την διάσπαση των επαρχιών της χώρας.

Η προσπάθεια του Καμπιλά να επαναπροσδιορίσει τα όρια των επαρχιών αντανακλά την γενικότερη αβεβαιότητα που υπάρχει στο Κονγκό. Κανείς δεν γνωρίζει με σιγουριά το πώς θα εξελιχθεί το τρέχον έτος και το 2016. Ακόμη και αν ο Καμπιλά επιτύχει στην προσπάθειά του να παραμείνει στην εξουσία με την συνέχιση του «τεμαχισμού», την επόμενη χρονιά θα υπάρξει πιθανότατα μεγαλύτερη αστάθεια. Για να εμποδίσει τον Καμπιλά να πετύχει τον σκοπό του, η αντιπολίτευση θα πρέπει να ξεπεράσει τις τεράστιες εσωτερικές της διαιρέσεις, υποστηρίζοντας εκ νέου μόνο έναν ηγέτη -όπως τον Katumbi- και να πιέσει την κυβέρνηση να σεβαστεί το εκλογικό χρονοδιάγραμμα. Και οι δύο εναλλακτικές θα είναι σίγουρα φορτισμένες.

Copyright © 2015 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/democratic-republic-congo/2015-0...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition