Αυτό που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Αυτό που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει την τυφλή πίστη πίσω από τη νευροεπιστήμη

Εμείς δεν βιώνουμε την αγάπη σε ένα εργαστήριο -ακόμα και αν η απεικόνιση του εγκεφάλου θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις χημικές ουσίες που μας επιτρέπουν να την βιώνουμε, η απεικόνιση δεν μπορεί να βοηθήσει καθέναν να καταλάβει με τι μοιάζει η εμπειρία. Μόνο παρατηρώντας το τι κάνουν και τι βιώνουν οι άνθρωποι στον πραγματικό κόσμο, αποκτώνται πραγματικές ιδέες για το πώς λειτουργεί η αγάπη σε ένα συγκεκριμένο δυνατό πλαίσιο.

Καλά παγιωμένα ευρήματα από την κοινωνική ψυχολογία μας δείχνουν, για παράδειγμα, ότι τα αντίθετα δεν έλκονται, αλλά μάλλον η οικειότητα, η εγγύτητα και η ομοιότητα είναι οι κύριοι παράγοντες πρόβλεψης για το ποιος θα ερωτευτεί με ποιόν στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Ή δείτε τα στοιχεία που προέκυψαν από την ID Eva Illouz για το πώς ο μοντερνισμός και η αυξανόμενη πληθώρα των επιλογών στην επιλογή συντρόφου έχουν αλλάξει ριζικά τόσο την εμπειρία όσο και το νόημα της αγάπης. Αυτά και πολλά άλλα στοιχεία που προέκυψαν από όλο το φάσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, έχουν πραγματική επεξηγηματική δύναμη. Αλλά το να μελετά κάποιος το οτιδήποτε στον πραγματικό κόσμο [5] είναι μπερδεμένο. Δεν υπάρχει τίποτα γραμμικό στους ανθρώπους, κι έτσι η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι μια χρονοβόρα προσπάθεια που απαιτεί αυστηρότητα, ευαισθητοποιημένες αισθήσεις, και εξαιρετικές ικανότητες στην αναγνώριση προτύπων.

Ίσως, ακόμη χειρότερο από το να παραβλεφθούν οι απαντήσεις που μπορούν να παράσχουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι ότι, με το να εστιάζουμε αυστηρά στα δεδομένα, μπορούμε να διαβρώσουμε όλο και περισσότερο την ικανότητά μας να παράγουμε γνώση στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Σε εθνικό επίπεδο, η χρηματοδότηση για την έρευνα των ανθρωπιστικών επιστημών έχει μειωθεί απότομα˙ το 2011, ανήλθε σε λιγότερο από το 0,5% των κονδυλίων για την Έρευνα και Ανάπτυξη στην επιστήμη και την τεχνολογία. Και ως άτομα, το συνεχιζόμενο προβάδισμα των μετρήσιμων στοιχείων [6] σημαίνει ότι πολλοί χάνουν σιγά-σιγά όχι μόνο τα εργαλεία, αλλά και την ευαισθησία και την συμπάθεια που απαιτούνται για να κατανοήσουν πραγματικά το κοινωνικό μας κόσμο στο πλαίσιό του. Στον κόσμο των επιχειρήσεων, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Για να πετύχουν, κορυφαία στελέχη στις σημερινές εταιρείες πρέπει να είναι εξελιγμένοι κοινωνικοί στοχαστές, ικανοί να ζουν σε κόσμους εκτός από τον δικό τους και να κάνουν καλά στοιχήματα για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ωστόσο, πολύ συχνά, τα νεότερα στελέχη με εκπαίδευση μηχανικού ή MBA βασίζονται στην μελέτη των αριθμών και μόνο.

Δεδομένου ότι οι χιλιάδες των ευρημάτων της νευροεπιστήμης τίθενται υπό αμφισβήτηση, η νέα μελέτη από την Σουηδία προσφέρει μια ευκαιρία για επανιεράρχηση. Ποιο είδος πληροφοριών παρέχει την πιο εύστοχη περιγραφή του πώς ερωτεύεται κάποιος για πρώτη φορά; Πώς ήξερε ότι ο σύντροφός του είναι ο «ένας και μοναδικός»;

Copyright © 2016 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2016-08-25/what-science-ca...

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.ted.com/talks?sort=newest&q=neuroscience
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-rev...
[3] https://www.foreignaffairs.com/reviews/2015-07-07/more-data-more-problems
[4] https://www.foreignaffairs.com/articles/2013-10-15/biologys-brave-new-world
[5] https://www.foreignaffairs.com/articles/2014-02-12/networking-nature
[6] https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-06-25/hardly-academic

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition