Μια ωρολογιακή βόμβα στα σύνορα της Ιορδανίας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μια ωρολογιακή βόμβα στα σύνορα της Ιορδανίας

Το παιχνίδι αναμονής του Αμμάν στο προσφυγικό

Παρ’ όλο που 11 ενημερωμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων Δυτικών διπλωματών, αξιωματούχων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και Σύρων εγκλωβισμένων στο berm ερωτήθηκαν γι’ αυτό το άρθρο, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιορδανίας Mohammad al-Momani αρνήθηκε να σχολιάσει τον χειρισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή από την πλευρά της Ιορδανίας.

Τουλάχιστον, η Ιορδανία πρέπει να επιτρέψει την συνεχή παροχή επισιτιστικής βοήθειας, την αυξημένη πρόσβαση των Σύρων στην κοντινή ιατρική μονάδα του ΟΗΕ και την τακτική παραπομπή αιτούντων άσυλο που αντιμετωπίζουν ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα νοσοκομεία της Ιορδανίας. Εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή πολιτικής από το Αμμάν ή ο τερματισμός του εξαετούς εμφύλιου πολέμου στην Συρία, οι ανθρωπιστικές προκλήσεις, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη απειλή εξτρεμισμού στο berm, αποτελούν μια ωρολογιακή βόμβα στην πόρτα της Ιορδανίας.

Copyright © 2017 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2017-05-24/ammans-refugee...