Η ενθαρρυντική ανάπτυξης της Κεντρικής Ασίας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η ενθαρρυντική ανάπτυξης της Κεντρικής Ασίας

Γιατί η περιοχή υιοθετεί την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2016-10-10/south-cauc...
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2016-01-14/putins-ploys-ce...
[3] http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Geography/Land-area/Squar...
[4] http://worldpopulationreview.com/countries/
[5] http://agenda.ge/news/52531/eng
[6] http://astanatimes.com/2017/06/eu-and-central-asia-ministers-of-educatio...
[7] https://azeriamericanews.com/2017/06/22/e-visa-to-azerbaijan-within-3-ho...
[8] http://www.lonelyplanet.com/news/2017/01/04/kazakhstan-abolishes-visa-re...
[9] http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/05/PC-13-2017.pdf
[10] http://www.eurasianet.org/node/80721
[11] http://www.theasian.asia/archives/96843
[12] http://thediplomat.com/2017/03/uzbek-president-makes-first-official-trip...
[13] http://thediplomat.com/2017/03/brothers-again-uzbekistan-and-kazakhstan/
[14] http://thediplomat.com/2017/04/after-cancellations-and-delays-uzbekistan...
[15] https://www.azernews.az/region/115066.html
[16] http://en.worldstat.info/World/List_of_countries_by_Total_median_age
[17] https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Eve...
[18] https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/mcd/eng/pdf/cca1016.pdf

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition