Η ανησυχητική παρακμή της δημοκρατίας στην ανατολική Αφρική | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η ανησυχητική παρακμή της δημοκρατίας στην ανατολική Αφρική

Πώς η Ουάσινγκτον μπορεί να βοηθήσει στην αντιστροφή της πορείας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να εξισορροπήσουν πολλά νήματα δέσμευσης με την ανατολική Αφρική χωρίς να ευνοούν υπερβολικά τα αντιτρομοκρατικά μέτρα, αναγνωρίζοντας ότι η καταστολή και η αποτυχημένη διακυβέρνηση είναι μεταξύ των άμεσων αιτιών του εξτρεμισμού. Κατά την διάρκεια της διοίκησης του Μπαράκ Ομπάμα, ορισμένοι περιφερειακοί ισχυροί άνδρες απήλαυσαν μεγάλη επιείκεια από την Ουάσινγκτον σχετικά με την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην περίπτωση του Museveni, η εμπλοκή των ΗΠΑ ήταν συχνά επικεντρωμένη στο εξωτερικό -ιδίως για την διατήρηση της συμμετοχής της Ουγκάντας στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Σομαλία- οδηγώντας τον να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα του ασκείτο περιορισμένος έλεγχος για τις ενέργειές του στο εσωτερικό της χώρας του. Το μήνυμα αυτό μεγεθύνθηκε υπό την διοίκηση του Donald Trump, δεδομένης της απροθυμίας του [νέου προέδρου] να υπερασπιστεί τα δημοκρατικά πρότυπα, όπως αποδεικνύεται από την απουσία σχετικών ανώτερων αξιωματούχων, όπως ένας βοηθός υπουργός Εξωτερικών [αρμόδιος] για την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλογές πολιτικής εάν οι ηγέτες τους αναγνωρίσουν ότι τα αμερικανικά συμφέροντα απειλούνται από την δημοκρατική παρακμή της ανατολικής Αφρικής. Ο υπουργός Εξωτερικών, Rex Tillerson, δικαίως υποστηρίζει [19] ότι «οι Αρχές που αγνοούν το κράτος δικαίου και αλλάζουν τα συντάγματά τους για προσωπική τους ωφέλεια αποτελούν εμπόδια στην ανάπτυξη ευημερούντων, ελεύθερων κοινωνιών». Όταν οι συνταγματικές αλλαγές ωθούνται προς όφελος των νυν [ηγετών], οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανταποκρίνονται με το να αναθεωρούν αυτόματα όλη την ξένη βοήθεια [που δίνουν] και να επανεξετάζουν όλα τα προγράμματα που θα μπορεί να είναι ευνοϊκά για την εκτελεστική εξουσία [των χωρών αυτών]. Η Ουάσινγκτον πρέπει επίσης να υιοθετήσει μια στρατηγική για την προώθηση της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης σε επίπεδο περιφέρειας και όχι ανά χώρα, δεδομένων των φαινομένων διάχυσης που παρατηρούνται. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς το Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων της Αφρικανικής Ένωσης, το σκέλος του οργανισμού που είναι επιφορτισμένο με την προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης αλλά συχνά στερείται προσωπικού και πόρων. Εναπόκειται στην Αφρική να αντιστρέψει την δημοκρατική παρακμή, η οποία απειλεί όχι μόνο τις ατομικές ελευθερίες αλλά και την σταθερότητα και την ευημερία επίσης, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν.

Copyright © 2017 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/east-africa/2017-11-27/alarming-...