Αντιστεκόμενοι στην λαϊκιστική παλίρροια | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Αντιστεκόμενοι στην λαϊκιστική παλίρροια

Οι εγχώριοι και οι διεθνείς κίνδυνοι του λαϊκισμού

Πέρα από την βελτίωση των μηνυμάτων των κομμάτων, οι μη λαϊκιστικές χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν τις φιλελεύθερες αξίες και να συνεργάζονται με τους διεθνείς οργανισμούς. Η πρόσφατη αναζωογόνηση της συμφωνίας TPP [12], παρά την αποχώρηση της διοίκησης Trump από το εν λόγω σύμφωνο εμπορίου, αποτελεί παράδειγμα αυτής της προσέγγισης και χρησιμεύει στην υπονόμευση της αφήγησης ότι υπάρχει ένα λαϊκιστικό κύμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, οι χώρες πρέπει να προσέχουν να μην καταδικάζουν άμεσα τα λαϊκίστικα κόμματα απλώς και μόνο λόγω των αρχών τους, καθώς η προσέγγιση αυτή κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα φαινόμενο «συσπείρωσης γύρω από την σημαία», στο οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται μια επίθεση στο κυβερνών κόμμα ως επίθεση εναντίον της χώρας τους και επιλέγουν να υποστηρίξουν τους κατεστημένους λαϊκιστές ενάντια στην καταδίκη από το εξωτερικό. Με άλλα λόγια, οι χώρες θα πρέπει να καταπολεμήσουν τον λαϊκισμό έμμεσα, μέσω της προώθησης του εμπορίου και των διεθνών θεσμών αντί να βιάσουν το ζήτημα με κυρώσεις και ρητορική καταδίκη.

Ο λαϊκισμός είναι μια κάπως νεφελώδης και ολισθηρή έννοια με πολλές αιτίες και πολλές εκδηλώσεις, που τον καθιστά μια δύναμη που δύσκολα απομονώνεται και αμφισβητείται. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που θέτει για την σταθερότητα του διεθνούς συστήματος απαιτούν την λήψη μέτρων για την αποτροπή της εδραίωσης των λαϊκιστικών κομμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Με την ανάπτυξη καινοτόμων νέων πλατφορμών και την επίδειξη δέσμευσης ως προς τα θεμέλια της διεθνούς τάξης, το [πολιτικό] κέντρο μπορεί να κρατήσει. Ωστόσο, πρέπει να αναληφθεί ουσιαστική δράση τώρα για να διασφαλιστεί ότι η διεθνής τάξη δεν θα κατακλυσθεί από το λαϊκιστικό κύμα.

----

Το δοκίμιο αυτό αναδείχθηκε ως το καλύτερο στον Διαγωνισμό Δοκιμίων του 2017 για πανεπιστημιακούς φοιτητές που διεξήχθη σε συνεργασία του Foreign Affairs με την Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Lee Kuan Yew στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης (NUS). Για να μάθετε για την Σχολή, τα προγράμματα και τα πτυχία της, επισκεφθείτε αυτόντον σύνδεσμο: https://www.foreignaffairs.com/node/1121564.

Copyright © 2017 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-12-11/pushing-against-popul...