Η παγκόσμια επιχείρηση | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η παγκόσμια επιχείρηση

Προς τα πού πορεύεται τώρα;

Επίσης, ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι αμερικανικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαθέτουν περίπου 1,7 τρισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά [3], με τον τομέα της τεχνολογίας να αντιπροσωπεύει το 46% αυτού του συνόλου -μια αντανάκλαση τόσο του υψηλού συντελεστή εταιρικών φόρων των ΗΠΑ όσο και της μειωμένης εμπιστοσύνης στις παγκόσμιες επενδυτικές ευκαιρίες. Και με τον υπεραποδίδοντα κύκλο των βασικών εμπορευμάτων να τελειώνει, οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην πραγματοποίηση της ανάπτυξης από την καινοτομία. Μια τέτοια ανάπτυξη προσφέρει μεγάλες μακροπρόθεσμες ανταμοιβές, αλλά είναι επίσης πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Άλλα θέματα παρουσιάζουν μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Το ένα είναι το δημογραφικό. Μεταξύ των δέκα χωρών με τη μεγαλύτερη μέση ηλικία, επτά βρίσκονται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Η Ιαπωνία είναι η «γηραιότερη» χώρα στον κόσμο. Μια άλλη σημαντική οικονομία, η Κίνα, αναμένεται να βιώσει επιβράδυνση στην αύξηση του πληθυσμού της. Ένα σχετικό ζήτημα για αρκετές προηγμένες οικονομίες είναι η επιβράδυνση της παραγωγικότητας. Από το 2011 έως το 2015, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν την χαμηλότερη πενταετή περίοδο παραγωγικότητας από την δεκαετία του 1940. Και σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγικότητα δεν επέστρεψε στο μέσο επίπεδο [4] που παρατηρήθηκε στα επτά χρόνια πριν από την οικονομική κρίση.

Αυτές οι προκλήσεις έχουν οδηγήσει σε διαρκή αβεβαιότητα μεταξύ των πολιτών και των επενδυτών.

Η ανταπόκριση των επιχειρηματιών και των πολιτικών ηγετών ήταν να προσπαθήσουν να παραμείνουν ευέλικτοι και έχοντας «προμήθειες» για τις εκπληκτικές εξελίξεις του αύριο. Εν τω μεταξύ, οι ψηφοφόροι σε πολλά μέρη του κόσμου έφτασαν να βλέπουν τα κατεστημένα πολιτικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την κομματική τους προτίμηση, ως έναν συνδυασμό ανίκανων (και συνεπώς ανήμπορων να εφαρμόσουν οικονομικές λύσεις) και αναξιόπιστων (που εφαρμόζουν λύσεις που ωφελούν μόνο τους άλλους). Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην εμπιστοσύνη έναντι των θεσμών μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται στο χαμηλότερο τεταρτημόριο των εισοδηματιών, οι οποίοι εμπιστεύονται λιγότερο τους θεσμούς και εκείνων στο υψηλότερο εισοδηματικό τεταρτημόριο, σύμφωνα με έρευνες της εταιρείας επικοινωνίας μάρκετινγκ Edelman. Το χάσμα είναι μεγαλύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες (31 ποσοστιαίες μονάδες) [5], αλλά και σε άλλες μεγάλες χώρες, όπως η Γαλλία (29 μονάδες), η Βραζιλία (28 μονάδες), η Ινδία (22 μονάδες), η Ρωσία (19 μονάδες) και το Ηνωμένο Βασίλειο (19 μονάδες). Αυτή η απογοήτευση έχει προκαλέσει την ανάδυση αντικατεστημένων προσωπικοτήτων σε αρκετές χώρες.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Υποστηρικτική των σημερινών οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων υπήρξε η μεταμόρφωση της εργασίας, του παιχνιδιού, της μάθησης, του εμπορίου και των επικοινωνιών μέσω της αυξημένης υπολογιστικής ισχύος, της διευρυμένης πρόσβασης στις κινητές (mobile) τεχνολογίες και της αναζήτησης λύσεων από δημιουργικά μυαλά.

Επίσης, συνεχίστηκε η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός των τεχνολογιών υψηλής αποδιοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3-D printing), των αναλύσεων δεδομένων (data analytics), blockchain [στμ: ψηφιακή καταγραφή αξίων και συναλλαγών] και ρομποτικής. Αυτές οι τεχνολογίες, και άλλες σαν κι αυτές, μπορούν να αξιοποιηθούν προς μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό όφελος. Συνδεόμενη με αυτές τις τεχνολογίες υπήρξε μια έκρηξη δεδομένων, και μαζί με αυτό ένας επαναπροσδιορισμός των οικονομικών αξιών -στοιχείων ενεργητικού- που συνδέονται με αυτό το πλούσιο σε δεδομένα περιβάλλον.

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, που είναι χαρακτηριστικά του φυσικού κόσμου, υπόκεινται στους οικονομικούς αντίθετους ανέμους της αργής παγκόσμιας ανάπτυξης. Αλλά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, που είναι χαρακτηριστικά του ψηφιακού κόσμου, βρίσκουν την αξία τους να αυξάνεται και τον οικονομικό άνεμο να τα σπρώχνει προς τα εμπρός.

Ίσως πιο αξιοσημείωτο από όλα ήταν η εμφάνιση των εταιρειών πλατφόρμας. Αυτές οι εταιρείες ανέτρεψαν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζοντας την εστίαση από μια περιορισμένη επιχείρηση σε οικοσυστήματα όπου η αξία δημιουργείται με την διευκόλυνση των συναλλαγών. Και συχνά ανοίγονται σε τρίτα μέρη που προσθέτουν αξία στην πλατφόρμα.

Αξιοσημείωτες εταιρείες πλατφόρμας περιλαμβάνουν την Uber, την Airbnb και την Workday στις Ηνωμένες Πολιτείες˙ την Baidu και την Alibaba στην Κίνα˙ την Flipkart στην Ινδία˙ και τη Naspers στη Νότιο Αφρική. Αυτές οι εταιρείες και άλλες όπως αυτές, είναι επεκτάσεις της παγκόσμιας ολοκληρωμένης επιχείρησης και ενσωματώνουν χαρακτηριστικά-κλειδιά όπως η ευελιξία, η κλίμακα, η λογοδοσία και η αποδοτικότητα. Δημιουργούν επίσης ένα κοινό σύστημα κλιμάκωσης που διευκολύνει τις επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Μια σχετική εξέλιξη ήταν η εμφάνιση εκατοντάδων αποκαλούμενων εταιρειών «μονόκερων»: Ιδιωτικές εταιρείες με αποτιμήσεις άνω του 1 δισ. δολαρίων. Περίπου το 70% όλων των μονόκερων είναι εταιρείες πλατφόρμες.

Το εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον έχει ξεκλειδώσει εξαιρετικές ευκαιρίες, αλλά συνέβαλε επίσης σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων στον κυβερνοχώρο και της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και σε προκλήσεις, όπως η αποδιάρθρωση εκείνων που εργάζονται σε ταχύτατα εκσυγχρονισμένους κλάδους. Οι εταιρείες με ψηφιακό προσανατολισμό, οι οποίες λειτουργούν συνήθως σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουν την πρόκληση να διατηρούν την συνοχή τους παντού όπου δραστηριοποιούνται.

Ο κοινός παρονομαστής μεταξύ των οικονομιών, της πολιτικής και της τεχνολογίας είναι η αλλαγή: Νέες οικονομικές ρυθμίσεις, νέες πολιτικές συμμαχίες και νέες τεχνολογίες. Σε αυτό το περιβάλλον, πρέπει επίσης να αναμένουμε την συνεχιζόμενη εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ