Το πραγματικό μάθημα από την διάσκεψη κορυφής του Ελσίνκι | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Το πραγματικό μάθημα από την διάσκεψη κορυφής του Ελσίνκι

Οι ΗΠΑ χρειάζονται μια στρατηγική για την Ρωσία τώρα περισσότερο από ποτέ

Copyright © 2018 by the Council on Foreign Relations, Inc. 
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2018-07-18/us-needs-russia-strategy-now-more-ever

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.amazon.com/Cold-War-Hot-Peace-Ambassador/dp/0544716248
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2018-07-11/su...
[3] https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2018-06-14/russia-it
[4] https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
[5] https://www.burr.senate.gov/imo/media/doc/SSCI%20ICA%20ASSESSMENT_FINALJ...
[6] https://www.cnn.com/2018/07/16/politics/john-mccain-statement-trump-puti...
[7] https://www.cnn.com/2018/07/16/politics/john-brennan-donald-trump-treaso...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition