Ένα σχέδιο μάχης για την Παγκόσμια Τράπεζα | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ένα σχέδιο μάχης για την Παγκόσμια Τράπεζα

Γιατί οι πρόσφυγες βρίσκονται στο κέντρο της πάλης κατά της φτώχειας

Οι μεταρρυθμίσεις του Kim έχουν κάνει μια σημαντική διαφορά σε μια εποχή όπου οι πληθυσμοί των προσφύγων αυξάνονται και ακόμη και τα πλούσια έθνη γυρνούν την πλάτη τους. Όποιος διαδεχθεί τον Κιμ στην Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να διατηρήσει αυτή την ορμή. Η παλίρροια των εκτοπίσεων είναι απίθανο να υποχωρήσει, και η κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών είναι μια επένδυση στην σταθερότητα και όχι μια οικονομική σπατάλη.

Η ΜΑΧΗ ΕΝΟΨΕΙ

Αυτή η ατζέντα αποτελεί πρόκληση. Απαιτεί από τους αξιωματούχους να αναλάβουν το ακανθώδες ζήτημα της προσφυγικής πολιτικής με τις κυβερνήσεις υποδοχής. Η αντιμετώπιση της φτώχειας εν μέσω συγκρούσεων στο Νότιο Σουδάν, την Υεμένη ή τη Νιγηρία, για παράδειγμα, απαιτεί ένα εντελώς νέο σύνολο δεξιοτήτων.

Ο νέος πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας θα πρέπει να βελτιώσει και, ιδανικά, να επεκτείνει την χρηματοδότηση της αντιμετώπισης των προσφύγων. Για να εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότησή της βελτιώνει την ζωή των προσφύγων και των οικοδεσποτών, η τράπεζα χρειάζεται σαφείς στόχους και κριτήρια αναφοράς (σκεφτείτε τα εισοδηματικά επίπεδα και τα ποσοστά παιδικού αλφαβητισμού). Η τράπεζα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως πρότυπο τους στόχους και τους δείκτες που κατοχυρώνονται στους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσαρμόζοντάς τους για να μετρήσει την πρόοδο στους προσφυγικούς πληθυσμούς. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την συλλογή δεδομένων σχετικά με την ευημερία των προσφύγων, η οποία είναι αποσπασματική. Το νέο Κοινό Κέντρο Δεδομένων (Joint Data Center), μια συνεργασία μεταξύ της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UN High Commissioner for Refugees, UNHCR), θα μπορούσε να επιφορτιστεί με την επίλυση αυτού του προβλήματος.

Η τράπεζα, υπό την ηγεσία του Κιμ, είχε δίκιο να συνδέσει την χρηματοδότησή της με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής, και ο νέος πρόεδρος πρέπει να κάνει το ίδιο. Η βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών υποδοχής εξαρτάται από την ικανότητα των προσφύγων να ευημερούν παράλληλα με τον πληθυσμό υποδοχής. Οι πρόσφυγες πρέπει να μπορούν να κινούνται ελεύθερα, να λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, να έχουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και να προστατεύονται από την καταναγκαστική επιστροφή τους στις χώρες από τις οποίες προήλθαν. Η τραπεζική χρηματοδότηση έχει επιτρέψει σε ορισμένες χώρες να πραγματοποιήσουν και να εφαρμόσουν κανονιστικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στους πρόσφυγες να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα. Για να καταστήσει αυτό το έργο συστηματικότερο και πιο διαφανές, η τράπεζα θα μπορούσε να αναπτύξει έναν δείκτη προσφυγικής πολιτικής που θα αξιολογεί τις πολιτικές των χωρών υποδοχής και θα προσδιορίζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Η πρόοδος στο μέτωπο της πολιτικής θα επιβραβευθεί με την επιλεξιμότητα για περισσότερη χρηματοδότηση.

20022019-2.jpg

Ο πρώην πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κιμ, με εκτοπισμένα παιδιά συριακής καταγωγής, σε ένα σχολείο βόρεια της Βηρυτού, στον Λίβανο, τον Ιούνιο του 2014. MOHAMED AZAKIR/REUTERS
------------------------------------------------------------------

Η συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ήταν καρποφόρα, αλλά είναι ανεπαρκής. Οι συνομιλητές της τράπεζας πρέπει να περιλαμβάνουν κράτη, ανθρωπιστικές ομάδες και ΜΚΟ με ισχυρή εξειδίκευση στον τομέα της έρευνας και αξιολόγησης (όπως η δική μου, η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης, International Rescue Committee) και φυσικά οι ίδιοι οι πρόσφυγες. Μόνο μια τέτοια ποικίλη εισροή θα επιτρέψει στην τράπεζα να καταλάβει τι πραγματικά χρειάζεται και τι όχι. Στην Ιορδανία, ένα σχέδιο για την υγεία που χρηματοδοτήθηκε από τράπεζες έδωσε προτεραιότητα στις υπηρεσίες σε απομακρυσμένες δημόσιες κλινικές, αναγκάζοντας τους πρόσφυγες να χρησιμοποιήσουν χρήματα που δεν είχαν για να ταξιδέψουν προκειμένου να βρουν σωστή θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι Σύροι πρόσφυγες βασίστηκαν αντ’ αυτού σε υποειδικευμένους γιατρούς, στην αυτοθεραπεία, ή επέλεξαν να αποποιηθούν εντελώς ζωτικής σημασίας υπηρεσίες. Αν η τράπεζα είχε συμβουλευθεί Σύρους πρόσφυγες κατά την φάση σχεδιασμού του προγράμματος, θα μπορούσε να είχε κάνει μια διαφορετική δέσμη επενδύσεων που να κάλυπτε αυτές τις προκλήσεις.

Σε μια διάσκεψη κορυφής του 2016, 50 χώρες δεσμεύθηκαν να αυξήσουν την χρηματοδότηση των χωρών υποδοχής προσφύγων κατά 30%, να διπλασιάσουν τον αριθμό των σημείων επανεγκατάστασης, και να αυξήσουν την πρόσβαση των προσφύγων σε σχολεία και θέσεις εργασίας. Ως επί το πλείστον, η πρόοδος απέχει πολύ από αυτές τις δεσμεύσεις. Αλλά υπάρχουν φωτεινά σημεία στον χάρτη -χώρες όπως η Ιορδανία, η Αιθιοπία, η Ουγκάντα και το Καμερούν, οι οποίες αξιοποιούν την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Εναπόκειται στον επόμενο πρόεδρο της τράπεζας αν αυτές οι εξαιρέσεις θα καταλήξουν να αντιπροσωπεύουν τον κανόνα. Η χρηματοδότηση διακυβεύεται αυτή την χρονιά: Ο επόμενος ανεφοδιασμός της τράπεζας στον Διεθνή Σύνδεσμο Ανάπτυξης (International Development Association) –την σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος- θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Η ανανεωμένη χρηματοδότηση για τις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, ειδικότερα, πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Σε μια εποχή ανθρωπιστικής υποχώρησης, η ηγεσία της τράπεζας κατανοούσε ότι η επίτευξη παγκόσμιων αναπτυξιακών στόχων σήμαινε την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των συγκρούσεων και των εκτοπισμών. Όποιος αναλάβει την τράπεζα στην συνέχεια θα κληρονομήσει αυτή την αποστολή και θα πρέπει να την προωθήσει.

Copyright © 2019 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.