Ένα σχέδιο μάχης για την Παγκόσμια Τράπεζα | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ένα σχέδιο μάχης για την Παγκόσμια Τράπεζα

Γιατί οι πρόσφυγες βρίσκονται στο κέντρο της πάλης κατά της φτώχειας

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-02-19/battle-plan-world-bank

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition