Εθνική στρατηγική | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Εθνική στρατηγική

Πρόταση για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να σημειώσουμε ότι πολλοί έχουν προτείνει ως λύση/ πανάκεια την δημιουργία ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ο στρατηγός πολύ ορθά επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι το ποιος, αλλά το πώς. Έχει σημασία πώς θα ονομάζεται ή από ποιους θα αποτελείται; Έχουμε ήδη το ΚΥΣΕΑ, το οποίο αν αναβαθμιστεί και λειτουργήσει σωστά μπορεί να καλύψει το κενό στην διαδικασία λήψης απόφασης, αν θέλετε μετονομαζόμενο σε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το πρόβλημα είναι ποιοτικό και λειτουργικό. Προϋποθέτει ότι θα υπάρχει ένα επιτελείο από διεθνολόγους έμπειρους σε επίπεδο και διεθνών σχέσεων και διεθνούς δικαίου, διπλωμάτες, στρατιωτικούς, οικονομολόγους και άλλους που όπως αναφέρει ο στρατηγός «θα μελετούν σε μόνιμη βάση το διεθνές περιβάλλον, θα προσδιορίζουν τις ευκαιρίες και τις απειλές και θα βοηθούν τον εκάστοτε Πρωθυπουργό στην διαμόρφωση των εθνικών συμφερόντων με βάση τα οποία θα εκπονείται η εθνική στρατηγική». Ας αποσαφηνίσουμε όμως κάτι: Ο συμβουλευτικός φορέας δε υποκαθιστά ούτε αντικαθιστά τον ηγέτη. Στις δύσκολες ώρες στην φουρτουνιασμένη θάλασσα, το καράβι σώζεται και οδηγείται σε ασφαλή λιμένα από τον κυβερνήτη –από κανέναν άλλον.

Ο συγγραφέας δεν μένει σε ανάλυση της στρατηγικής χωρίς να αγγίξει συγκεκριμένα προβλήματα. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο εθνικό μας πρόβλημα στην εξωτερική πολιτική; Ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αναβάθμιση της αποτροπής στις τουρκικές προκλήσεις αντί της υφιστάμενης πολιτικής του κατευνασμού. Για άλλη μια φορά ελπίζουμε ότι θα εισακουστεί.

Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν τις απλουστεύσεις και σε μερικά σημεία γενικεύσεις του συγγραφέα ως ενδείξεις αδυναμίας. Αντιθέτως, εγώ τις θεωρώ ιδιαίτερα πετυχημένες. Ο στρατηγός απλοποιεί τις σύνθετες έννοιες με λιτό, μεστό, γλαφυρό και παραστατικό ύφος, ενώ για την τεκμηρίωσή του χρησιμοποιεί και πλήθος παραδειγμάτων. Συνεπώς, το βιβλίο που έχει ως κύριο κοινό τον διπλωμάτη, τον στρατιωτικό, τον μαθητή, τον σπουδαστή, τον πολιτικό και τον καθηγητή, γίνεται προσιτό και στον απλό αναγνώστη. Γίνεται προσιτό σε όλους τους Έλληνες πολίτες, που ο στρατηγός Χατζηθεοφάνους θεωρεί εν δυνάμει συνδιαμορφωτές της εθνικής στρατηγικής δια της ψήφου τους. Οι 128 σελίδες του βιβλίου, ο σχεδιασμός του και η προσιτή του τιμή αποτελούν ένα ακόμα πλεονέκτημα για ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείψει από καμία βιβλιοθήκη.

Copyright © 2019 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition