Όταν πρόκειται για τις αγορές, η Ευρώπη δεν είναι φθίνουσα δύναμη | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Όταν πρόκειται για τις αγορές, η Ευρώπη δεν είναι φθίνουσα δύναμη

Η ΕΕ αποτελεί το πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο

Ο φόβος της συρρίκνωσης της πολυμέρειας επίσης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Οι χώρες ενδέχεται να αποσυρθούν από συμφωνίες ασφάλειας και εμπορίου ή ακόμη και να εγκαταλείψουν την ΕΕ. Αλλά αυτές οι αντι-παγκοσμιοποιητικές θέσεις δεν θα υπονομεύσουν τους παγκόσμιους κανονισμούς που παράγει η ΕΕ. Πάρτε το Brexit, για παράδειγμα: Περίπου οι μισές [16] βρετανικές εξαγωγές προορίζονται για την ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να χρειάζεται πρόσβαση στην μεγάλη καταναλωτική αγορά της ΕΕ πολύ μετά το Brexit. Ενώ οι βρετανικές εταιρείες θα μπορούσαν, κατ' αρχήν, να υιοθετήσουν ένα σύνολο προτύπων για την Ευρώπη και πολλαπλές άλλες προδιαγραφές για τον υπόλοιπο κόσμο μετά το Brexit, η Επίδραση των Βρυξελλών το καθιστά απίθανο. Επομένως, η Επίδραση των Βρυξελλών μετριάζει την εξασθένιση της παγκοσμιοποίησης και, εν πάση περιπτώσει, γεμίζει το κενό που απομένει από την ελαττούμενη πολυμέρεια. Η Επίδραση των Βρυξελλών πιθανότατα θα επιμείνει, επεκτείνοντας την κανονιστική ηγεμονία της ΕΕ στο ορατό μέλλον, αμφισβητώντας έτσι την έννοια της αναπόφευκτης συνολικής χρεοκοπίας της Ευρώπης.

Copyright © 2020 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2020-02-03/when-it-comes-...

Σύνδεσμοι:
[1] https://global.oup.com/academic/product/the-brussels-effect-9780190088583
[2] https://www.wsj.com/articles/incredible-shrinking-europe-11549928481
[3] https://foreignpolicy.com/2011/08/18/the-coming-erosion-of-the-european-...
[4] https://www.washingtonpost.com/opinions/why-europe-no-longer-matters/201...
[5] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2019-03-27/brexit-breakup...
[6] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2018-08-13/regulate-liberate
[7] https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1275&co...
[8] https://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/
[9] https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/politics-precautio...
[10] https://gdpr-info.eu/
[11] https://www.npr.org/2018/01/02/575168206/why-europe-is-willing-to-regula...
[12] https://www.cnbc.com/2019/04/25/facebook-q1-2019-user-growth-in-europe-i...
[13] https://qz.com/1403080/google-spent-hundreds-of-years-of-human-time-comp...
[14] https://www.hsbc.ca/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/canada4/pdfs/business/h...
[15] https://oec.world/en/profile/country/chn/
[16] https://www.weforum.org/agenda/2019/11/brexit-trade-uk-eu/