Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς

Review Essay
review
review
Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς

Ενώ τόσα έχουν αλλάξει στην Αλβανία και στην Ελλάδα, ο σκληρός πυρήνας των προβλημάτων των σχέσεών μας είναι κάπου σταματημένος και αγκυλωμένος στον χρόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η πολιτική των Τιράνων απέναντι στη ελληνική εθνική μειονότητα έχει μένει στο νομικό πλαίσιο της εποχής του Ενβέρ Χότζα.

Review Essay
Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς

Ενώ τόσα έχουν αλλάξει στην Αλβανία και στην Ελλάδα, ο σκληρός πυρήνας των προβλημάτων των σχέσεών μας είναι κάπου σταματημένος και αγκυλωμένος στον χρόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η πολιτική των Τιράνων απέναντι στη ελληνική εθνική μειονότητα έχει μένει στο νομικό πλαίσιο της εποχής του Ενβέρ Χότζα.

Review Essay
Παντελής Οικονόμου

Λίγα λόγια για ένα βιβλίο «αλλιώτικο απ’ τα άλλα».

Δοκίμια
Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς

H Κοινοτική πολιτική, όπως τότε στα Βαλκάνια στην δεκαετία τού 1990, όπως και τώρα στην Ουκρανία, στις σχέσεις με την Ρωσία και σε όλη την διάρκεια των σημαντικών εξελίξεων και ανατροπών στην Μέση Ανατολή την τελευταία τετραετία, δεν προέχει, δεν υπερτερεί αλλά ακολουθεί (αν δεν υποτάσσεται) στα συμφέροντα συγκεκριμένων κρατών μελών. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι.

Δοκίμια
Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς

Η Ελλάδα βρίσκεται την περίοδο αυτή και πάλι σε προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές αυτές συμπίπτουν με την δυσκολότερη μετά την κατάρρευση της δικτατορίας προσπάθεια να αποδείξουμε σαν συντεταγμένη κοινωνία, σαν χώρα και σαν έθνος ότι προσπαθούμε να βγούμε από την κρίση κι από την ηθική, κοινωνική, πολιτική και κυρίως εθνική παρακμή.