Γιώργος Βασιλείου | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Γιώργος Βασιλείου

Άρθρα
Γιώργος Βασιλείου

Η επανένωση της Κύπρου θα προσφέρει ωφελήματα σε όλους. Το βασικό ερώτημα βέβαια είναι το πώς θα επιτευχθεί αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μαγική λύση. Πρέπει να αρχίσουν αμέσως σοβαρές διαπραγματεύσεις και σε κάποιο σημείο να υπάρξει συμβιβασμός.