Ηλίας Αρ. Υφαντής | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ηλίας Αρ. Υφαντής

Δοκίμια
Πέτρος Ν. Κωτσιόπουλος Ηλίας Αρ. Υφαντής

Τα ελληνικά Στρατιωτικά ΑΕΙ πάσχουν από έλλειψη κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού, υποδομών, ερευνητικών εργαλείων και χρηματικών πόρων. Όμως, η ατομική πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού προσωπικού σε πολλές περιπτώσεις αναπληρώνει τις ελλείψεις. Τα αποτελέσματα που μετριούνται με τα γνωστά εκπαιδευτικά αξιολογικά εργαλεία αλλά και το διεθνές έργο των Σχολών είναι εντυπωσιακά.