Μαρία Δαμανάκη | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μαρία Δαμανάκη

Άρθρα
Μαρία Δαμανάκη

Η παραδοσιακή εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων ανήκει στο παρελθόν. Στις μέρες μας, χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στην βιωσιμότητα των πόρων και στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας είναι βεβαίως δύσκολη υπόθεση.