Μάριος Λ. Ευρυβιάδης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μάριος Λ. Ευρυβιάδης

Άρθρα
Μάριος Λ. Ευρυβιάδης

«Η πιo θλιβερή μέρα στο αρμενικό ημερολόγιο είναι η 24η Απριλίου, όταν ένας διασκορπισμένος λαός θυμάται μια καταστροφή την οποία οι πλείστοι από εμάς έχουν ξεχάσει».

Δοκίμια
Μάριος Λ. Ευρυβιάδης

Ο γεωγραφικός χώρος της Ανατολικής Μεσογείου έχει στρατηγική σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που επιφέρει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στα ευρύτερα συμφέροντα του ελληνισμού. Όμως, τρεις πρόσφατες γεωστρατηγικής εμβέλειας εξελίξεις, εφόσον τύχουν του κατάλληλου χειρισμού, μπορούν να κάνουν για πρώτη φορά, μεταπολεμικά, την Ελλάδα και την Κύπρο να γίνουν αυθέντες στα του οίκου τους και διαμορφωτές πολιτικής.