Μιχαήλ Κωσταράκος | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μιχαήλ Κωσταράκος

Άρθρα
Μιχαήλ Κωσταράκος

Η στενότητα οικονομικών πόρων που έφερε η κρίση που ξέσπασε το 2008 αναπροσανατολίζει τις αμυντικές προτεραιότητες σε ολόκληρη την Δύση και, φυσικά, το ΝΑΤΟ. Με ορίζοντα το έτος ορόσημο 2020, η Ελλάδα χρειάζεται να ιεραρχήσει, να αναπτύξει, να αποκτήσει και να διατηρήσει το κατάλληλο φάσμα των στρατιωτικών δυνατοτήτων για την ικανοποίηση των εθνικών της αναγκών και τη συνεισφορά της στη συλλογική προσπάθεια της Συμμαχίας