Μπάμπης Παπαϊωάννου | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μπάμπης Παπαϊωάννου

Άρθρα
Μπάμπης Γ. Παπαϊωάνου

Η F.Y.R.O.M. βρίσκεται ενώπιον της βαθιάς διαίρεσης της κοινωνίας και των θρησκευτικών και εθνοτικών διαφορών που οδηγούν στην ανεξέλεγκτη βία ανάμεσα στη Σλαβική και την Αλβανική κοινότητα. Η κυβέρνηση φαίνεται ανίκανη να ελέγξει την κατάσταση και πολλές χιλιάδες πολιτών φεύγουν ή ετοιμάζονται να φύγουν από την χώρα.

Άρθρα
Μπάμπης Παπαϊωάννου

Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη θέτει εμπόδια στην είσοδο νέων μελών στην ΕΕ. Αυτό ισχύει ειδικά για τα Δυτικά Βαλκάνια. Αλλά μέχρι το 2014 πρέπει να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Αλλιώς οι χώρες της περιοχής θα επιστρέψουν στη δεκαετία του '90 και πιο πίσω ακόμα.