Σεραφείμ Παπαποστόλου | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Σεραφείμ Παπαποστόλου

Review Essay
Σεραφείμ Παπαποστόλου

Το βιβλίο του κοινωνιολόγου Δρα Δημήτριου Σμοκοβίτη, που αφορά στη κοινωνιολογική θεώρηση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων, εκδόθηκε στον Σεπτέμβριο 2011. Έμφαση δίνεται στον διεθνή ρόλο του ελληνικού στρατού, τη σύγχρονη επαγγελματική και στρατιωτική εκπαίδευση αλλά και ειδικότερα θέματα όπως οι γυναίκες στο στρατό και οι αντιρρησίες συνείδησης.