Στράτος Πουρζιτάκης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Στράτος Πουρζιτάκης

Άρθρα
Στράτος Πουρζιτάκης

Αντί για ένα τεκμηριωμένο σχέδιο οικονομικής πολιτικής, οι οργανώσεις που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία του Χονγκ Κονγκ αρκούνται κατά κύριο λόγο σε γενικόλογα σχόλια και ανέφικτες διακηρύξεις.