Θεοφάνης Α. Γέμτος | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Θεοφάνης Α. Γέμτος

Άρθρα
Θεοφάνης Α. Γέμτος

Πέρα από τα παραδοσιακά προβλήματα που υπονομεύουν την ελληνική γεωργική παραγωγή, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται περαιτέρω διολίσθηση των συνθηκών στην πρωτογενή παραγωγή. Κι όμως, αποφάσεις όπως η αναδιάρθρωση ενός εκατ. στρεμμάτων από την παραγωγή σιτηρών στην παραγωγή οπωροκηπευτικών θα μπορούσε να αποδώσει άμεσα επιπλέον ένα δισ. ευρώ στο αγροτικό εισόδημα και 50.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.