Χρήστος Χατζηεμμανουήλ | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Χρήστος Χατζηεμμανουήλ

Δοκίμια
Χρήστος Χατζηεμμανουήλ

Η «γεωπολιτική» ανατοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να επιτευχθεί απλώς και μόνον ως αποτέλεσμα του ρητορικού αυτοχαρακτηρισμού της Επιτροπής ως τέτοιας. Απαιτεί την ενίσχυση σε πρακτικό επίπεδο της συλλογικής ικανότητας λήψεως «σκληρών» αποφάσεων (μη αποκλειομένων και των στρατιωτικών).

Δοκίμια
Χρήστος Χατζηεμμανουήλ

Η Ελλάδα φαίνεται να βγαίνει, επιτέλους, από την κρίση. Έτσι, τώρα μπορούν πια να αναλυθούν οι στόχοι, οι αναγκαιότητες και οι περιορισμοί τής ελληνικής διαπραγματευτικής στρατηγικής απέναντι στους δανειστές τής χώρας. Κεντρικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης, πάντως, εξακολουθεί να είναι η αποφυγή ενός νέου δανείου, ενός νέου «μνημονίου».

Δοκίμια
Χρήστος Χατζηεμμανουήλ

Ζούμε μια κατάσταση όπου σε μερικά κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας η δημοσιονομική κρίση πλήττει τις τράπεζες και σε άλλα η κρίση των τραπεζών πλήττει τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την πρώτη περίπτωση είναι η Ελλάδα και για την δεύτερη, η Ισπανία. Παρότι το ευρωπαϊκό κέντρο δεν αντιμετωπίζει ακόμη τέτοιο πρόβλημα, είναι σαφές ότι η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση αυτού του παραδόξου θα φέρει δυσκολίες σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Οι λύσεις έχουν δρομολογηθεί αλλά η Γερμανία θέτει –πάλι- προσκόμματα.