Διεθνής Πολιτική | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Διεθνής Πολιτική

Φίλτρο:
Άρθρα,
Eric Brewer

Με τη μοίρα της πυρηνικής συμφωνίας του Ιράν να κρέμεται σε μια κλωστή, η Τεχεράνη δεν έχει κίνητρα να σταματήσει τις πυρηνικές προόδους τις, οι οποίες πιστεύει ότι ασκούν πίεση στην Δύση. Αυτό γίνεται διπλά αληθινό εάν οι συνομιλίες για την αναβίωση της συμφωνίας καταρρεύσουν.

Άρθρα,
Paul Poast

Ο ρεαλισμός είναι τόσο μια αναλυτική σχολή σκέψης όσο και μια θέση πολιτικής. Τα σφάλματα της δεύτερης δεν ακυρώνουν την χρησιμότητα της πρώτης. Στην εξήγηση του πολέμου στην Ουκρανία, ο ρεαλισμός, όπως κάθε θεωρητικό πλαίσιο, δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός. Ακόμη και όταν οι συνταγές του μπορεί να φαίνονται αβάσιμες, ο ρεαλισμός διατηρεί την αξία του ως πρίσμα μέσω του οποίου οι αναλυτές μπορούν να κατανοήσουν τα κίνητρα και τις ενέργειες των κρατών σε έναν αναπόφευκτα περίπλοκο κόσμο.

Άρθρα,
Bruce Jones

Η Ουάσιγκτον έχει ακόμη την ευκαιρία να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της για τη χρηματοδότηση του κλίματος, της βιώσιμης ανάπτυξης, της στήριξη των τιμών των τροφίμων και της μεταρρύθμισης της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Άρθρα,
Mark Leonard

Καθώς η σχετική σημασία των αμυντικών συνεισφορών των ΗΠΑ μειώνεται και το κόστος της ευθυγράμμισης αυξάνεται, φαίνεται απίθανο ότι η Ουάσιγκτον θα μπορεί να υπολογίζει στην αυτόματη υποστήριξη. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνηθίσουν σε πιο συνεργατικές και ισότιμες σχέσεις, στις οποίες η ευθυγράμμιση θα κερδίζεται.

Άρθρα,
Ian Johnson

Παρόλο που η οικονομία της Κίνας και η αυξανόμενη στρατιωτική δύναμη της εγγυώνται ισχύ και προσοχή, το αποτυχημένο ευρωπαϊκό της σχέδιο έχει υπογραμμίσει την αδυναμία της να κερδίσει σταθερούς εταίρους μεταξύ των προηγμένων δημοκρατιών - ένα μοτίβο που φαίνεται πιθανό να εμποδίσει τη μακροπρόθεσμη επιρροή της στον κόσμο.

Άρθρα,
Zaha Hassan και Marwan Muasher

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ δεν έχουν προωθήσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, διότι ο στόχος του Ισραήλ με την υπογραφή των Συμφωνιών ήταν να ανακατευθύνει την παγκόσμια προσοχή μακριά από την στρατιωτική κατοχή του και όχι να την τερματίσει. Χωρίς την διεθνή εμπλοκή, ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων και οι αρπαγές γης από το Ισραήλ θα συνεχιστούν.

Άρθρα,
Nadège Rolland

Οι Κινέζοι πολιτικοί επιχειρούν να δημιουργήσουν μια σφαίρα επιρροής που θα αποτελείται όχι μόνο από την αμέσως όμορη περιοχή της χώρας τους, αλλά και από ολόκληρο τον αναδυόμενο, μη δυτικό και σε μεγάλο βαθμό μη δημοκρατικό κόσμο - τον «Παγκόσμιο Νότο». Η εξασφάλιση της κυριαρχίας σε αυτή την τεράστια ζώνη εθνών θα παρείχε μια ισχυρή βάση για την ισχύ της Κίνας.

Άρθρα,
Jessica Lovering και Håvard Halland

Η Ρωσία είναι πάρα πολύ έμπειρη στην κατασκευή και στην συντήρηση πυρηνικών σταθμών, και προσφέρει μια «υπηρεσία μιας στάσης» (one-stop-shop) για τα στοιχεία που χρειάζονται για την δημιουργία τους: αντιδραστήρες, καύσιμα, χρηματοδότηση, ακόμη και εκπαίδευση εργαζομένων. Από το 2000 και μετά, η Ρωσία έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες πυρηνικής συνεργασίας με 47 χώρες.

Άρθρα,
David Dondua

During three decades public opinion polls always confirmed that 75-85% of Georgia’s population firmly support the European and Euro-Atlantic integration of the country. Such a high three decade-long public support, can only be guaranteed when it is a truly historical and civilizational choice of the entire society of the Georgia.

Άρθρα,
David Dondua

Κατά την διάρκεια τριών δεκαετιών, οι δημοσκοπήσεις επιβεβαίωναν πάντα ότι το 75%-85% του πληθυσμού της Γεωργίας υποστηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωσή της. Μια τόσο υψηλή δημόσια στήριξη επί τρείς δεκαετίες μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν αποτελεί μια πραγματικά ιστορική και πολιτισμική επιλογή ολόκληρης της κοινωνίας της χώρας.

Syndicate content