Αφήνοντας την Ευρώπη να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Αφήνοντας την Ευρώπη να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο

Η υπόθεση για την στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

Η PESCO βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια, αλλά εάν είναι επιτυχής, θα αποτελέσει την ομπρέλα υπό την οποία οι Ευρωπαίοι θα εργάζονται για την επίτευξη των στόχων του ΝΑΤΟ και την επίτευξη ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να χαιρετίσουν αυτή την εξέλιξη, διότι θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να δημιουργούν και να μετακινούν δυνάμεις πιο γρήγορα για τις συλλογικές αμυντικές διευθετήσεις του ΝΑΤΟ. Σε εύθετο χρόνο, επίσης μπορεί να δώσει την δυνατότητα στις ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίζουν ζητήματα στην περιφέρειά τους που δεν πληρούν το όριο παρέμβασης του ΝΑΤΟ. (Το κάνουν ήδη αυτό στο Μάλι). Εάν η PESCO πετύχει, η Ευρώπη δεν θα απαιτεί πλέον την υποστήριξη των ΗΠΑ για να εγγυώνται την ασφάλειά της. Αυτό θα άφηνε την Ουάσιγκτον ελεύθερη να επικεντρωθεί στις δικές της προτεραιότητες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ωστόσο, ο δυνητικός αντίκτυπος της PESCO ξεπερνά τον στρατιωτικό τομέα. Η ικανότητα για πιο αξιόπιστη προβολή ισχύος θα ενισχύσει συνολικά την εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Συγκεκριμένα, θα ενίσχυε την ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά στις πολιτικές των ΗΠΑ που αντιβαίνουν άμεσα στα ευρωπαϊκά συμφέροντα και, πράγματι, είναι και εναντίον των συμφερόντων των ίδιων των ΗΠΑ. Δείτε την απόσυρση του Trump από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν. Η ΕΕ γενικά, και η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ειδικότερα, έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι η Ευρώπη δεν θα ακολουθήσει την ηγεσία της Ουάσιγκτον στην απομάκρυνση από την συμφωνία. Αλλά θα πρέπει να το πάει αυτό ένα βήμα μακρύτερα, και να αντιδράσει στην ευρύτερη προσπάθεια των ΗΠΑ να στηρίξουν την Σαουδική Αραβία στον ανταγωνισμό της με το Ιράν. Η ΕΕ γνωρίζει ότι η σφυρηλάτηση ενός συμβιβασμού μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνης είναι καλύτερη από το να επιλέξει με ποια πλευρά θα πάει. (Έχει διατυπώσει αυτήν την αρχή στην Παγκόσμια Στρατηγική). Αυτή την στιγμή, ωστόσο, η ΕΕ δεν διαθέτει μια δική της επιχειρησιακή στρατηγική για τη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ θα μπορούσε επίσης να παράσχει έναν απαραίτητο ομόλογο στην τρέχουσα πολιτική των ΗΠΑ σε θέματα όπως η άνοδος της Κίνας, οι σχέσεις με την Ρωσία, το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και η κλιματική αλλαγή.

Η στρατηγική αυτονομία δεν αφορά μόνο την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων˙ η Ευρώπη πρέπει επίσης να υιοθετήσει σαφείς στόχους εξωτερικής πολιτικής. Και όσο μεγαλύτερη ανεξαρτησία και επιρροή κερδίζει η ΕΕ, τόσο περισσότερο μπορεί να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής που αυξάνουν τον κίνδυνο συγκρούσεων, βλάπτουν την παγκόσμια οικονομία και τελικά αποδεικνύονται επιζήμιες για όλους.

Copyright © 2018 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-07-06/letting-europe-go-its...

Σύνδεσμοι:
[1] https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-08-15/trump-and-allies
[3] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2017-08-15/pay-europe
[4] https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2017-03-02/real-problems-...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition