Η σουηδική στρατηγική για τον κορωνοϊό θα είναι σύντομα παγκόσμια | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Η σουηδική στρατηγική για τον κορωνοϊό θα είναι σύντομα παγκόσμια

Η ανοσία αγέλης είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή -το ερώτημα είναι πώς να επιτευχθεί με ασφάλεια

Υπάρχουν καλοί λόγοι για τους οποίους οι χώρες αρχίζουν να χαλαρώνουν τους περιορισμούς τους. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των θανάτων, των πτωχεύσεων, των απολύσεων, των αυτοκτονιών, των προβλημάτων ψυχικής υγείας, των απωλειών στο ΑΕΠ και τις επενδύσεις, και άλλα κόστη που οφείλονται όχι μόνο στον ιό, αλλά και στα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την καταπολέμησή του. Θα πρέπει ήδη να είναι προφανές, ωστόσο, ότι το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των lockdown είναι τεράστιο: Εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ [9] υποδηλώνουν ότι κάθε μήνας περιορισμών σχετιζόμενων με την πανδημία θα συρρικνώσει τις οικονομίες των προηγμένων χωρών κατά 2%. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, θα δουν τις οικονομίες τους να συρρικνώνονται κατά περισσότερο από 25% μέσα σε ένα χρόνο. Η ανεργία αυξάνεται σε επίπεδα ανήκουστα από την δεκαετία του 1930 -τροφοδοτώντας την πολιτική αντίδραση και την εμβάθυνση των κοινωνικών διχασμών.

Τα lockdown απλώς δεν είναι βιώσιμα για το χρονικό διάστημα που πιθανότατα θα χρειαστεί για την ανάπτυξη ενός εμβολίου. Η χαλάρωση θα μειώσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις. Μπορεί επίσης να επιτρέψει στους πληθυσμούς να οικοδομήσουν μια ανοσία που θα καταλήξει να είναι ο λιγότερο κακός τρόπος καταπολέμησης της COVID-19 μακροπρόθεσμα. Πολλά σχετικά με την ασθένεια παραμένουν ελάχιστα κατανοητά, αλλά οι χώρες που είναι σε lockdown τώρα θα μπορούσαν πολύ εύκολα να αντιμετωπίσουν νέα και ακόμη πιο σοβαρά κρούσματα στην πορεία. Εάν αυτές οι χώρες ακολουθήσουν την σουηδική οδό προς την ανοσία αγέλης, το συνολικό κόστος της πανδημίας θα μειωθεί και πιθανότατα θα τελειώσει νωρίτερα.

Η προσέγγιση της Σουηδίας στην COVID-19 αντικατοπτρίζει την διακριτή κουλτούρα της χώρας, και ενδέχεται κάποιες πτυχές της να μην είναι εύκολο να αναπαραχθούν αλλού. Συγκεκριμένα, η εμπιστοσύνη στις επίσημες συστάσεις και στην ατομική ευθύνη μπορεί να μην ισχύει πολύ πέρα από την Σκανδιναβία. Η Σουηδία είναι μια ειδική χώρα που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης [10] -όχι μόνο μεταξύ ανθρώπων αλλά και μεταξύ ανθρώπων και κυβερνητικών θεσμών. Οι Σουηδοί ήταν πρόθυμοι να λάβουν σοβαρά τις εθελοντικές συστάσεις με έναν τρόπο που να μην το κάνουν πολίτες άλλων εθνών.

Οι Σουηδοί είναι επίσης γενικά πιο υγιείς από τους πολίτες πολλών άλλων χωρών, επομένως ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες προφυλάξεις για την προστασία των ασθενών σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι χώρες που αίρουν τους περιορισμούς θα πρέπει επίσης να μάθουν από τα λάθη της Σουηδίας όσον αφορά τους ηλικιωμένους και τους μετανάστες: Μάσκες και άλλος προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να διατίθεται αμέσως σε γηροκομεία, και θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξαιτίας της ηλικίας τους ή μιας αναπηρίας. Όμως, η έμφαση πρέπει να δοθεί στο να βοηθηθούν τα άτομα υψηλού κινδύνου να παραμείνουν ασφαλή και να μην βρεθούν σε κίνδυνο, χωρίς να κλειδωθούν ολόκληρες κοινωνίες.

Καθώς οι επιστήμονες μαθαίνουν περισσότερα για τον ιό και οι αρχές αναπτύσσουν νέους και καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης της μόλυνσης - για παράδειγμα, αλλάζοντας τις παραμέτρους για τον υπολογισμό της ανοσίας αγέλης ώστε να ληφθούν υπόψη οι συμπεριφορικές αλλαγές- η αιτιολόγηση για γενικά lockdown γίνεται όλο και πιο αδύναμη. Ακόμα και σε μέρη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο πληθυσμός των ατόμων που κινδυνεύουν είναι πολύ μεγαλύτερος, το κόστος προστασίας αυτών των [συγκεκριμένων] ανθρώπων είναι πολύ χαμηλότερο από το να αναγκαστούν όλοι να μείνουν στο σπίτι τους. Η διαχείριση της πορείας για την ανοσία αγέλης σημαίνει, πρωτίστως, την προστασία των ευάλωτων. Η Σουηδία το έμαθε αυτό με τον σκληρό τρόπο, αλλά η κατάσταση εκεί είναι τώρα υπό έλεγχο.

Καθώς ο πόνος των εθνικών lockdown αυξάνεται σε βαθμό που να γίνεται απαράδεκτος και οι χώρες συνειδητοποιούν ότι η διαχείριση –παρά η νίκη– της πανδημίας είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή, όλο και περισσότερες από αυτές θα αρχίσουν να ανοίγουν. Η έξυπνη κοινωνική αποστασιοποίηση για να εμποδίσει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να μην κατακλύζονται, οι βελτιωμένες θεραπείες για τους πάσχοντες, και η καλύτερη προστασία για ομάδες που κινδυνεύουν, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του ανθρώπινου κόστους. Αλλά στο τέλος της ημέρας, η αυξημένη -και τελικά η αγελαία- ανοσία ίσως να είναι η μόνη βιώσιμη άμυνα ενάντια στην ασθένεια, αρκεί στην πορεία να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες. Ό, τι βαθμολογία κι αν αξίζει η Σουηδία για την διαχείριση της πανδημίας, άλλα έθνη αρχίζουν να βλέπουν ότι βρίσκεται μπροστά από την καμπύλη.

Copyright © 2020 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/sweden/2020-05-12/swedens-corona...

Σύνδεσμοι: