Παιχνίδια του νου | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Παιχνίδια του νου

Τι κάνουν τα βασανιστήρια στο μυαλό

[24] https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2014-12-14/torture...
[25] http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/12/09/369640853/5-interrogat...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition