Υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος της Συρίας | Foreign Affairs - Hellenic Edition

Υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος της Συρίας

Ο νέος Ειδικός Απεσταλμένος δεν πρέπει να επιτρέψει στην Ρωσία να προστατεύσει τον Assad

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2018-07-11/dont-get-out-syria
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2018-02-26/russias-mercena...
[3] https://protect-us.mimecast.com/s/LjLXC2k18vIKkPxUnMwGo?domain=theguardi...
[4] https://protect-us.mimecast.com/s/baKnC31K62h7m68UqUz4j?domain=nybooks.com
[5] https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/08/idlib-peace-deal-threat-warn...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition