Πώς αλλάζουν τα συμφέροντα της Κίνας στο Πακιστάν | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Πώς αλλάζουν τα συμφέροντα της Κίνας στο Πακιστάν

Μια φιλία «παντός καιρού» τελειώνει

Βεβαίως, το Πεκίνο είναι στρατηγικά πάρα πολύ συνδεδεμένο με το Πακιστάν – και πολύ προσεκτικό στη διπλωματία του, σε κάθε περίπτωση – για να μεταβάλει στάση έναντι ενός παλαιού σύμμαχου. Αλλά η Κίνα είναι επίσης απίθανο να γίνει και ένας βολικός προστάτης. Έτσι, θα αποδειχθεί λιγότερο πρόθυμη να χρηματοδοτήσει τα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης υποδομών της Ισλαμαμπάντ. Και ακόμη περισσότερο, το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της μελλοντικής κινεζικής οικονομικής δραστηριότητας δεν θα οδηγούν, από μόνα τους, σε ταχεία, σταθερή και ισορροπημένη ανάπτυξη του Πακιστάν. Σε μακροπρόθεσμη βάση, η οικονομική αλληλεπίδραση με την Ινδία -η αποκατάσταση των παραδοσιακών περιφερειακών δεσμών και φυσικά η οικονομική συγγένεια στην υποήπειρο - σχεδόν σίγουρα θα είναι πιο αποφασιστική.

Στο κάτω – κάτω της γραφής, η Κίνα δεν θα «διασώσει» απλώς το Πακιστάν με δάνεια, επενδύσεις και νέα χωρίς προϋποθέσεις βοήθεια, όπως περιμένουν οι σχολιαστές που μελετούν την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Πακιστάν. Αντίθετα, η συμμετοχή της Κίνας στη χώρα θα αντικατοπτρίζει στενά τις προτεραιότητες του Πεκίνου και τις εκτιμήσεις του για την εξέλιξη του ρίσκου που αναλαμβάνει.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποίες δεν κατάφεραν να προκαλέσουν μεγαλύτερη κινεζική «πίεση» στην Ισλαμαμπάντ, μπορεί να επωφεληθούν από τους νέους υπολογισμούς της Κίνας να συνεχίσει συμπληρωματικές προσεγγίσεις επικεντρωμένες στην οικονομία και τα δημοσιονομικά. Αντισταθμιστικά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της Κίνας να αντισταθμίσει μια αυξανόμενη αμερικανο-ινδική συνεργασία, θα συνεχίσουν να εμποδίζουν τον στρατηγικό συντονισμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας για το Πακιστάν, ιδίως όσον αφορά τις ομάδες ανταρτών που εστιάζονται σε επιχειρήσεις εναντίον της Ινδίας και του Κασμίρ. Αλλά όσο περισσότερο οι εκτιμήσεις των δύο χωρών περί οικονομικών κινδύνων συγκλίνουν, τόσο περισσότερο το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον θα πρέπει να είναι σε θέση να μετατρέψουν ένα κοινό αλλά αφηρημένο ενδιαφέρον για την «σταθερότητα» του Πακιστάν σε περισσότερο συμπληρωματικές πολιτικές.

Πρωτότυπο: http://www.foreignaffairs.com/articles/136718/evan-a-feigenbaum/chinas-p...

Copyright © 2002-2010 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.