Το Βατικανό και η παγκόσμια οικονομική μεταρρύθμιση | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Το Βατικανό και η παγκόσμια οικονομική μεταρρύθμιση

Το μέλλον της Εκκλησίας στη χρηματοπιστωτική τάξη

Η Καθολική Εκκλησία δεν είναι κατάλληλη στην άσκηση «σκληρής εξουσίας». Αλλά σίγουρα διαμορφώνει τη σκέψη των ανθρώπων, είτε μέσα από το καθημερινό κήρυγμα χιλιάδων καθολικών κληρικών, ο σχηματισμός των οποίων μεταδίδεται από τα αμέτρητα εκπαιδευτικά ιδρύματα της, είτε από τον μοναδικά εκφοβιστικό άμβωνα που διαθέτει με τον παπισμό. Αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι κυρίαρχες καθολικές χώρες απλώς θα ευθυγραμμιστούν με τη διδασκαλία της Εκκλησίας για θέματα παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Η Εκκλησία είναι, όμως, σε θέση να διαμορφώσει τη στάση εκατομμυρίων ανθρώπων. Σε μια όλο και πιο μεγάλη παγκόσμια δημόσια πλατεία, η επιρροή που ασκείται από μία Εκκλησία, της οποίας το όνομα είναι «καθολική» και η οποία, ως θρησκευτική οργάνωση, διαθέτει μια απαράμιλλη παγκόσμια παρουσία, σημαίνει ότι όταν κάνει δηλώσεις για τις παγκόσμιες οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να σκεφτεί να προβεί σε αιτήματα που συνάδουν με το μέλλον της.

Πρωτότυπο: http://www.foreignaffairs.com/articles/137082/samuel-gregg/the-vaticans-...

Copyright © 2002-2012 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση https://twitter.com/#!/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση http://www.facebook.com/pages/Foreign-Affairs-Hellenic-Edition/191397164...