Το Όσλο είναι νεκρό | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Το Όσλο είναι νεκρό

Πώς θα διορθωθεί η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων

Στην ουσία, οι προσαρμογές που προτείνω αποσκοπούν στην αποκατάσταση της θεμελιώδους ασυμμετρίας στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ της κατοχικής δύναμης και του κατεχόμενου. Θα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία. Πρώτον, 21 χρόνια αφότου οι Παλαιστίνιοι χορήγησαν στο Ισραήλ την αναγνώριση του δικαιώματός του να ζει με ειρήνη και ασφάλεια, το Ισραήλ θα πρέπει να ανταποδώσει συμμετρικά, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των Παλαιστινίων για ένα κυρίαρχο κράτος στο σύνολο του εδάφους που κατέλαβε το 1967. Δεύτερον, το Ισραήλ θα πρέπει να είναι έτοιμο να δεχθεί υπό την εντολή τής διεθνούς κοινότητας μια ημερομηνία για τον τερματισμό τής κατοχής και μια αμοιβαία συμφωνηθείσα πορεία για να φθάσει εκεί. Τρίτον, στο μεσοδιάστημα, οι Παλαιστίνιοι δεν θα πρέπει να συνεχιστεί να εμποδίζονται στην προσπάθειά τους για την επίτευξη εθνικής ενότητας από την επιμονή, εκ μέρους τής διεθνούς κοινότητας, για την αυστηρή εφαρμογή των «αρχών τού Κουαρτέτου». Όπως απαιτούν από οποιαδήποτε παλαιστινιακή κυβέρνηση να αποδέχεται πλήρως τις Επιστολές Αμοιβαίας Αναγνώρισης, οι προϋποθέσεις αυτές αντλούν προφανώς το κύρος τους από ένα πλαίσιο του οποίου η βάση δεν είναι πλέον έγκυρη. Τέταρτον, οι Παλαιστίνιοι έχουν ανάγκη να δουν μια παύση όλων των πρακτικών που υπονομεύουν το δικαίωμά τους να ζουν με αξιοπρέπεια στην γη τους, καθώς προχωρούν προς την επίτευξη πλήρους εθνικής ενότητας και επιμένουν στην προσπάθειά τους να οικοδομήσουν το κράτος τους και να προετοιμαστούν για την κρατική υπόσταση.

Το κλειδί για μια γρήγορη προώθηση προς την εξασφάλιση αυτών των προσαρμογών βρίσκεται σε μια πλήρως αποφασιστική παλαιστινιακή προσπάθεια που αποσκοπεί στην επίτευξη της ενότητας μέσα από ένα πλαίσιο αντιπροσώπευσης χωρίς αποκλεισμούς. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία.

Μέχρις ότου καταστεί δυνατόν να επεκταθεί η συμμετοχή τής PLO, είτε μέσω εκλογών είτε κάποιου άλλου αντικειμενικού μηχανισμού που μπορεί να συμφωνηθεί, θα ήθελα να προτείνω ότι η PLO, μαζί με την πλατφόρμα της, να μείνει μόνη της, ενώ θα της επιτραπεί να διατηρήσει τον τίτλο του «μοναδικού νόμιμου εκπρόσωπου του παλαιστινιακού λαού». Το Ενιαίο Πλαίσιο Ηγεσίας (Unified Leadership Framework, ULF), το οποίο περιλαμβάνει όλες τις φατρίες τής PLO και εκείνες που δεν συνδέονται με αυτήν, θα πρέπει να επιφορτιστεί με το έργο τής συλλογικής ενημέρωσης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής τής ΟΑΠ σε θέματα υψηλού εθνικού ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή στο ULF παρατάξεων που δεν ανήκουν στην PLO δεν απαιτεί την αποδοχή από μέρους τους της πλατφόρμας τής PLO. Θα πρέπει, ωστόσο, να δοθεί προσοχή στο να υιοθετήσει το ULF μια χρονική δέσμευση από όλες τις παρατάξεις για την μη βία, έχοντας κατά νου ότι το νόημα είναι η δέσμευση για την μη βία να αντιστοιχεί στον χρόνο που θα κριθεί ότι απαιτείται για να καταστεί δυνατή για την κυβέρνηση η ενοποίηση των κρατικών θεσμών και των νόμων μετά από περισσότερα από επτά χρόνια διαχωρισμού.

Θα ήταν επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση είναι αντιπροσωπευτική τού πλήρους πολιτικού φάσματος και της πλήρους εξουσίας που της παρέχεται από τον Βασικό Νόμο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτεί να διεξάγει δίκαιες, ελεύθερες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές το αργότερο έξι μήνες πριν από την λήξη τής περιόδου κατά την οποία η δέσμευση για μη βία, οικοδόμηση, και επανένωση πρόκειται να τερματιστεί. Εν τω μεταξύ, το σημερινό κοινοβούλιο της Παλαιστίνης θα πρέπει να συγκληθεί εκ νέου και το πολιτικό σύστημα πρέπει να ανοίξει σε μια ευρύτερη συμμετοχική βάση.

Εκείνο που είναι αυστηρά απαραίτητο σε τούτο το στάδιο είναι μια εθνική συναίνεση σε αυτά και ενδεχομένως και σε άλλα θέματα. Αλλά αυτή η εθνική συναίνεση, ειδικά το χρονοδιάγραμμα που ενσωματώνεται σε αυτήν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την προσέγγιση του Ισραήλ και της διεθνούς κοινότητας με τον κύριο στόχο να βρεθεί ημερομηνία ορισμένη για τον τερματισμό τής ισραηλινής κατοχής και την κίνηση για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων.

Ωστόσο, πέρα από την προσπάθεια να δημιουργηθεί μια παλαιστινιακή εθνική συναίνεση για τα θέματα που περιγράφονται παραπάνω, θα ήταν σημαντικό για αυτήν την συναίνεση να αντανακλά μια επαρκή εκτίμηση δύο άλλων στοιχείων. Πρώτον, η καλή διακυβέρνηση είναι πάντα και παντού σημαντική. Στο παλαιστινιακό πλαίσιο, είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική ως στοιχείο διευκόλυνσης στην επιδίωξη μεγαλύτερης νομιμότητας και διεθνούς προσοχής και υποστήριξης. Δεύτερον, απέναντι στο σκηνικό μιας περιοχής τραγικά παγιδευμένης σε πρωτοφανή εξτρεμισμό και βία, οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηθεί το παλαιστινιακό κράτος αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Έτσι, εναπόκειται στους Παλαιστίνιους, και ως θέμα συνειδητής λήψης αποφάσεων, να οικοδομήσουν ένα κράτος που θεμελιώνεται με βάση τις παγκόσμια κοινές προοδευτικές αξίες τής ισότητας, της ανοχής, της μη διάκρισης, της διαφάνειας, και της πλήρους ευαισθησίας στα αμιγή δικαιώματα και τα προνόμια του πολίτη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό, για μένα, είναι το μόνο είδος τού κράτους που θα είναι αντάξιο των προσδοκιών και των πολλών θυσιών τού παλαιστινιακού λαού.

Copyright © 2002-2012 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: http://www.foreignaffairs.com/articles/142134/salam-fayyad/oslo-is-dead

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr