Το ΝΑΤΟ μετά το Brexit | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Το ΝΑΤΟ μετά το Brexit

Θα λειτουργήσει η συνεργασία για την ασφάλεια;

Σε ένα πιο τακτικό επίπεδο, το Brexit θα μπορούσε να βλάψει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Και στα δύο ζητήματα, η ανταλλαγή δεδομένων είναι το «κλειδί». Στο επίπεδο εργασίας, οι Αρχές επιβολής του νόμου και ανάλυσης πληροφοριών σε διάφορες χώρες μπορεί να έχουν ισχυρές και παραγωγικές διασυνοριακές σχέσεις, οι οποίες βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Αλλά αυτοί οι δεσμοί μπορούν να πάνε την αστυνόμευση μόνο μέχρις εκεί εν τη απουσία επίσημων συμφωνιών που να υποστηρίζουν και να επιτρέπουν τέτοιες ανταλλαγές. Για να διατηρήσει το σημερινό του επίπεδο πρόσβασης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διαπραγματευτεί μια σειρά από διμερείς συμφωνίες με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, το καθένα με την δική του διάθεση, τις δικές του απόψεις, και τα πιθανά σημεία τριβής επί του θέματος.

Το Brexit έρχεται σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι ήδη υπό απειλή. Κρατικοί και μη κρατικοί φορείς προκαλούν ασύστολα την Ευρώπη και τους συμμάχους της. Ενόψει, υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για το Ηνωμένο Βασίλειο, για την ΕΕ, καθώς και για την σχέση αμφοτέρων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το να υπάρξει ένα νέο modus vivendi που να μεγιστοποιεί την ασφάλεια και να ελαχιστοποιεί τις διαιρέσεις είναι προς το συμφέρον όλων των μερών. Οι υπεύθυνοι για τον καθορισμό, το ζύγισμα και την εφαρμογή αυτής της νέας ισορροπίας σίγουρα τα ξέρουν αυτά. Η πρόκληση, όμως, θα είναι η μόνωση και η προστασία των τομέων της επιβολής του νόμου και των μυστικών υπηρεσιών από την πολιτική παραφορά και τις [πολιτικές] τοποθετήσεις που σίγουρα θα συνοδεύσουν τις διαπραγματεύσεις.

Copyright © 2016 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2016-07-04/nato-a...

Σύνδεσμοι:
[1] https://cchs.gwu.edu/Frank-J-Cilluffo
[2] https://cchs.gwu.edu/sharon-l-cardash
[3] http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/02/27/latvia-wants-greater...
[4] http://nyti.ms/1O1i6Nc
[5] http://www.thelocal.de/20160310/putin-is-trying-to-destabilize-germany-s...
[6] https://theintercept.com/2016/03/23/islamic-state-bragged-that-its-attac...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition