Οι ρόλοι και οι ευθύνες της στρατιωτικής ηγεσίας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Οι ρόλοι και οι ευθύνες της στρατιωτικής ηγεσίας

Το παράδειγμα της αλλαγής στην κορυφή των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων

Η χώρα μας ευρίσκεται υπό καθεστώς οικονομικής κρίσεως σε μια ιδιαίτερα ασταθή γειτονιά και αντιμετωπίζει σημαντικές και απτές απειλές και προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας σε έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει οι ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι έχει κατανοήσει στον απαιτούμενο βαθμό πως η χώρα απειλείται, ενώ οι ενέργειες της στρατιωτικής ηγεσίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων και πολέμου, καθώς και ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα καταστούν «αποδιοπομπαίος τράγος», δεχόμενες σιωπηρώς από τον καιρό της ειρήνης τυχόν σημαντική ανισομέρεια και ασυμβατότητα έργων και διαθεσίμων μέσων, έναντι των απειλών και προκλήσεων.

Τέλος, ο τρίτος και κυρίαρχος πυλώνας, οι Έλληνες πολίτες, θα πρέπει με ωριμότητα και αφού συνειδητοποιήσουν ότι απειλούνται οι ζώντες αλλά και οι αγέννητοι Έλληνες, να προασπίσουν το πρωταρχικό και αναφαίρετο δικαίωμά τους στην άμυνα και την ασφάλεια της πατρίδας τους, με τη δυναμική πολύπλευρη σχετική συμμετοχή τους, στο πλαίσιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και κρίνοντας ανάλογα αυτούς οι οποίοι φιλοδοξούν να τον κυβερνήσουν, όχι επί των εξαγγελιών τους αλλά επί των πεπραγμένων και εκ του αποτελέσματος.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:
[1] Δρ Δ. Σμοκοβίτης, «Στρατιωτική Κοινωνιολογία», Πολιτικοστρατιωτικές Σχέσεις, σελ. 93 κ.ε., Εκδόσεις Βεργίνα.

Copyright © 2017 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition