Ο ρόλος του LNG στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ο ρόλος του LNG στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια

Πώς λειτουργεί η παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου

-Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς LNG μέχρι το 2040 θα είναι η Ευρώπη και η Ασία: Πιο ειδικά η Κίνα και η Ινδία αναμένεται να καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι από την μελλοντική ζήτηση για LNG. Μια από τις βασικές αρχές που θα διέπει την μελλοντική εξωτερική πολιτική της Κίνας, της Ινδίας, και της Ευρώπης θα είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η απρόσκοπτη ροή των ενεργειακών αγαθών, η οποία θα επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο φυσικό αέριο και δευτερευόντως στο πετρέλαιο. Ουσιαστικά, μια από της σημαντικότερες αρχές της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ για τα τελευταία 70 χρόνια, η απρόσκοπτη ροή πετρελαίου/ενέργειας προς την χώρα τους, θα υιοθετηθεί από όλους τους μεγάλους εισαγωγείς ενέργειας μέχρι το 2030. Χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Μεγάλη Βρετανία έχουν ήδη ή θα παραλάβουν τα επόμενα χρόνια καινούργια αεροπλανοφόρα, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο για προβολή στρατιωτικής ισχύος αλλά και ως αποτρεπτικός παράγοντας της διακοπής της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου προς αυτές τις χώρες.

25012018-5.jpg
Παγκόσμια Αγορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) με πρόβλεψη για το 2035 σύμφωνα με την BP. Πηγή: BP Energy Outlook 2017, https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-20...
----------------------------------------------------------------------------------------

-Η Ρωσία ήδη συμμετέχει στην παγκόσμια αγορά LNG σαν εξαγωγέας, και η συμμετοχή της θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο στην γεωπολιτική σκακιέρα της Ευρασίας. Επίσης, η Ρωσία έχει ανακοινώσει αρκετούς μελλοντικούς σταθμούς/τερματικά εξαγωγής LNG που αναμένεται να κατασκευαστούν μέσα στην επόμενη δεκαπενταετία.

25012018-6.jpg
Ρωσικοί μελλοντικοί και υπό κατασκευή σταθμοί/τερματικά εξαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). Πηγή: U.S Energy Information Administration (EIA), Russia Country Energy Profile for 2017, https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS
--------------------------------------------------------------------------------------------

-Η αντικατάσταση του κάρβουνου/λιγνίτη από το φυσικό αέριο ως κύριο καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρισμού παγκοσμίως, θα εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου, και συνιστά έναν απρόβλεπτο παράγοντα που μπορεί να διογκώσει και την παγκόσμια ζήτηση σε LNG. Ακόμη, η τάση αυτή θα αυξηθεί διότι γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η αύξηση χώρων αποθήκευσης φυσικού αερίου σε μορφή LNG. Οι δεξαμενές αποθήκευσης θα τοποθετηθούν στο μέλλον σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού που χρησιμοποιούν ως κύριο καύσιμο το φυσικό αέριο, σε όλα τα σύγχρονα λιμάνια και σταθμούς ανεφοδιασμού τρένων, αφού το LNG θα χρησιμοποιείται ως μελλοντικό καύσιμο από τα σύγχρονα τρένα και πλοία.

-Μεγάλες ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, η οποία θα οφείλεται στην μεγάλη ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς LNG. Αυτές οι ανακατατάξεις σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), θα είναι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός ανάμεσα σε Ρωσία, Αυστραλία, ΗΠΑ, και Κατάρ για το ποια χώρα θα επικρατήσει με μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια αγορά LNG.

25012018-7.jpg
Παγκόσμιες Τιμές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), Οκτώβριος 2011 – Δεκέμβριος 2017. Πηγή: Bluegold Research, https://bluegoldresearch.com/global-lng-prices
--------------------------------------------------------------------------

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα οι Παγκόσμιες τιμές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχουν μεταβληθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα από μια μέση τιμή 15-17 δολάρια/mmBTU τον Οκτώβριο του 2013 μειώθηκε σε μια μέση τιμή 7 -10 δολάρια/mmBTU τον Οκτώβριο του 2017. Βέβαια οι παγκόσμιες έρευνες και μελέτες αναφέρουν ότι η πρόβλεψη για τις παγκόσμιες τιμές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είναι αισιόδοξες για τις χώρες με μεγάλες εισαγωγές φυσικού αερίου και απαισιόδοξες για τις χώρες με μεγάλες εξαγωγές φυσικού αερίου.

25012018-8.jpg
Προοπτικές για την Παγκόσμια αγορά LNG. Πηγή: Medium and Long Term Natural Gas, Outlook 2017 Presentation (July 2017), Cedigaz, http://www.cedigaz.org/documents/2017/SummaryMLTOutlook2017.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------