«Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πανδημία και η σχέση της με την Επιστήμη και την Ιατρική» | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πανδημία και η σχέση της με την Επιστήμη και την Ιατρική»

Διαδικτυακή συζήτηση που οργάνωσε το Κέντρο Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών (CEMES) με την υποστήριξη του Foreign Affairs The Hellenic Edition και του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων (fainst.eu).

Αυτήν ακριβώς την εξέλιξη της παλαιοδιαθηκικής αποτίμησης της ιατρικής επιστήμης συνεχίζει και η Κ.Δ. Πρώτα και κύρια με την αναγνώριση του έργου των ιατρών, αφού επίσημα στην προς Κολοσσαείς ονομάζεται ο «Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός» (Κoλ 4:14), ενώ χρησιμοποιείται και για τον ίδιο τον Χριστό ο όρος «ιατρός» (οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ (του Ιησού δηλαδή), ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες».

Ο Ιησούς εμφανίζεται με τις θεραπευτικές ιδιότητες του ίδιου του Θεού, αυτές όμως σαφώς προσδιορίζονται από την ολιστική κατανόηση των Προφητών, και ιδίως του Ησαΐα, όπου η ίαση συνδέεται με την μεσσιανική και εσχατολογική εκπλήρωση του Ιωβηλαίου, ενός θεσμού που στην Π.Δ. είχε σαφείς κοινωνικές διαστάσεις: της συλλογικής δηλαδή απελευθέρωσης των ανθρώπων από τις άδικες δομές της κοινωνίας και τη θεραπεία του ανθρώπινου γένους, τόσο από την εσωτερική ασθένεια, όσο και από την εξωτερική δουλεία. Σε όλη την ευαγγελική παράδοση ο Χριστός παρουσιάζεται να δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη υγεία, και γενικά στην αποκατάσταση της ακεραιότητας της δημιουργίας του Θεού. Πάνω σ’ αυτήν την ολιστική κατανόηση διατύπωσε και η Εκκλησία την αντίληψή της περί σωτηρίας και την αυθεντική κατανόηση της μυστηριολογίας της.

Οι θεραπείες του Ιησού, μάλιστα δεν εκδηλώνονται μόνο στον περιούσιο εβραϊκό λαό, αλλά και στους εθνικούς (περίπτωση Συροφοινίκισσας, Σαμαρείτιδος, Εκατοντάρχου κλπ), Είναι, μάλιστα, ενδεικτική η πίστη του Εκατοντάρχου, κι’ αυτό μάλιστα σε αντίθεση με την έλλειψη πίστεως των Ιουδαίων.

Συμπερασματικά λοιπόν, η κριτική ερμηνευτική προσέγγιση της Βίβλου, πέραν του ότι θεωρεί την ιατρική επιστήμη ως θεϊκή δωρεά, εκλαμβάνει και την ίαση ολιστικά, με την αποκατάσταση της συνολικής ελευθερίας των ανθρώπων, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της κατάργησης των άδικων δομών (οικονομικών, πολιτικών κλπ.) της κοινωνίας. Δεν έχει με άλλα λόγια μόνον ατομικό, αλλά και συλλογικό, εκκλησιολογικό, και κατ’ επέκταση κοινωνικό χαρακτήρα.

Η μαγνητοσκοπημένη συζήτηση μπορεί να βρεθεί στους ακόλουθους συνδέσμους: https://www.youtube.com/watch?v=qbN6zQyplmA&t=2397s και https://www.youtube.com/watch?v=EwHwNYDEib8&t=4243s

Copyright © 2021 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition