Σπύρος Ραψομανίκης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Σπύρος Ραψομανίκης

Άρθρα
Από πού θα ξεκινήσει η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα.

Η μάχη για την αποτροπή της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Όμως, μόλις τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό το κόστος των δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά συμπεράσματα είναι ότι υπάρχει πλειάδα δράσεων με μηδενικό ή αρνητικό κόστος σε σύγκριση με το κόστος της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει ακριβώς από αυτές τις δράσεις.