ΟΤΕ: Σταθερά κάνουμε πράξη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

ΟΤΕ: Σταθερά κάνουμε πράξη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE συνέχισαν και το 2014 την υπεύθυνη δράση τους απέναντι στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, συνεισφέροντας, με τον τρόπο αυτό, στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεισφορά τους στην κοινωνία, μέσω της στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των παιδιών, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, των τοπικών κοινωνιών, του πολιτισμού αλλά και του αθλητισμού, ξεπέρασε τα 2,8 εκατ. ευρώ, για το 2014. Συμμέτοχοι στην συνεισφορά, είναι και οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ και της COSMOTE, καθώς πάνω από 6.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες των δύο εταιρειών. Δεδομένου ότι, οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο του ΟΤΕ και της COSMOTE, το 2014, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, τόσο στην εκπαίδευση των υπαλλήλων, με τον αριθμό των εκπαιδεύσεων να ανέρχεται σε 9.000, όσο και στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω 700 νέων προσλήψεων. Πλέον του ενδοεταιρικού περιβάλλοντος, σημαντική προτεραιότητα, για τον ΟΤΕ και την COSMOTE, αποτελεί και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με σημαντικό επίτευγμα των εταιρειών για το 2014, τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 1,3% (6.000 MWh).

Για τον όμιλο ΟΤΕ, στην προσπάθεια αυτή, ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί η επέκταση της ευρυζωνικότητας και του mobile internet με επενδύσεις ύψους 2 δις ευρώ την τελευταία πενταετία και επενδύσεις ύψους 1,2 δις. ευρώ, εντός των επόμενων τεσσάρων ετών. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίστηκε, καθώς ο ΟΤΕ και η COSMOTE έλαβαν το 2014, συνολικά 15 βραβεία και διακρίσεις, για τις επιδόσεις τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις επιδόσεις του ΟΤΕ και τις COSMOTE, για την οικονομία την κοινωνία και το περιβάλλον, το 2014, επισκεφθείτε το site του νέου διαδραστικού Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΤΕ-COSMOTE 2014 www.ote-cosmote-cr2014.gr

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ