Η εποχή του Κίρο Γκλιγκόροφ και το ζήτημα της ονομασίας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η εποχή του Κίρο Γκλιγκόροφ και το ζήτημα της ονομασίας

Πώς οι μετριοπαθείς εθνικιστικές πολιτικές του δυναμιτίζουν το σήμερα

Επιπροσθέτως, ο σημαντικότερος κίνδυνος που ελλοχεύει για την Ελλάδα σχετίζεται με την διπλωματική ενδυνάμωση της ΠΓΔΜ εφόσον επέλθει η εισδοχή της στους βασικούς ευρωατλαντικούς οργανισμούς. Όπως προειδοποιεί η ρεαλιστική προσέγγιση της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, «τα κράτη ... φοβούνται τα... κοινά κέρδη που δίνουν πλεονεκτήματα σε έναν φίλο στο παρόν αλλά μπορούν να δημιουργήσουν έναν πιο επικίνδυνο εν δυνάμει εχθρό στο μέλλον. Γι’ αυτό τον λόγο, τα κράτη πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στα κέρδη (των κρατών με τα οποία συνεργάζονται)» [20]. Με άλλα λόγια, οι διμερείς διαφορές πρέπει να λυθούν πριν η ΠΓΔΜ γίνει μέλος σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά θα είναι απλώς αργά, αφού τα σχετικά κέρδη του γειτονικού κράτους θα είναι τεράστια. Όμως, η εποχή της ανεξαρτησίας στην ΠΓΔΜ, την οποία σηματοδότησε η πολιτική ηγεσία του Γκλιγκόροφ, έχει φέρει στην εξουσία ηγέτες που ουδόλως φαίνονται διατεθειμένοι να προβούν ποτέ σε οιονδήποτε ουσιαστικό συμβιβασμό.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1] Τα επιχειρήματα στο παρόν και επόμενο τμήμα της παρούσας εργασίας είναι μερικώς βασισμένα και αναπτύσσονται εκτενέστερα στο Τζιαμπίρης Αριστοτέλης, Διεθνείς Σχέσεις και Μακεδονικό Ζήτημα, ΕΛΙΑΜΕΠ, 2003, κεφάλαιο 4. Για την ευρωπαϊκή διάσταση της ελληνικής εξωτερική πολιτικής εκείνης της περιόδου, βλέπε επίσης Kouskouvelis Ilias., Institutionalism and the Macedonian Question, Journal of South East European and Black Sea Studies, 4, no. 3, 2004, σελ, 505-515.
[2] Γκλιγκόροφ Κίρο, Απομνημονεύματα, Κούριερ Εκδοτική, 2000, σελ. 11, δική μου έμφαση.
[3] Βλέπε Αγγελοπούλου Άννα, Ο Κ. Π. Μισίρκοφ (1874-1926) και η Κίνηση των «Μακεδονιστών», University Studio Press, 2005.
[4] Η συζήτηση αυτών των θεμάτων είναι εν μέρη βασισμένη στην εξαιρετική μελέτη Αγγελοπούλου Άννα, Ο Κ. Π. Μισίρκοφ (1874-1926) και η Κίνηση των «Μακεδονιστών», University Studio Press, 2005. Βλέπε επίσης, Tziampiris Aristotle, "Greek Historiography and Slav-Macedonian Identity", The Historical Review/La Revue Historique, (υπό δημοσίευση, 2012).
[5] Adanair Fikret, "The Macedonians in the Ottoman Empire, 1878-1912" στο Andreas Keppeler (επιμέλεια), The Formation of National Elites, New York University Press, 1992, σελ. 16, μετάφραση δική μου.
[6] Γκλιγκόροφ, 2000, σελ. 17-18.
[7] Γκλιγκόροφ, 2000, σελ. 21, δική μου έμφαση.
[8] Βλέπε Kofos Evangelos, Nationalism and Communism in Macedonia, Institute for Balkan Studies, 1964, σ. 44.
[9] Βλέπε Γκλιγκόροφ, 2000, σελ. 126, Rossos Andrew, Macedonia and the Macedonians: A History, Hoover Institution Press, 2008, σελ 115, 119, 128, 163, 240 και Tziampiris Aristotle, "Greece and the Macedonian Question: An Assessment of Recent Claims and Criticisms", Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 11, No. 1, March 2011, σελ. 69-83.
[10] Γκλιγκόροφ, 2000, σελ. 42, δική μου έμφαση.
[11] Γκλιγκόροφ, 2000, σελ. 105.
[12] Gligorov Kiro, "The Unrealistic Dreams of Large States", στο Pettifer James (επιμέλεια), The Macedonian Question, St Martin's Press, 1999, σελ. 102.
[13] Γκλιγκόροφ, 2000, σελ. 259, δική μου έμφαση.
[14] Βλέπε Kofos Evangelos, "The Vision of 'Greater Macedonia'", The Friends of the Museum of the Macedonian Struggle, 1994.
[15]Το απόσπασμα είναι από συνέντευξη που παραχώρησε ο Γκλιγκόροφ στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα το 2009. Βλέπε ιστοσελίδα http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=168955.
[16] Γκλιγκόροφ, 2000, σελ. 250, δική μου έμφαση.
[17] Για τη στάση της Ελλάδος απέναντι στην εθνοτική κρίση του 2001 στην ΠΓΔΜ βλέπε Τζιαμπίρης Αριστοτέλης, «Ο Ρεαλισμός της Νέας Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής Απέναντι στην ΠΓΔΜ», Εξωτερικά Θέματα, No. 7, Οκτώβριος 2002, σελ. 119-127.
[18] Boris Georgievski, “Ghosts of the Past Endanger Macedonia’s Future”, Balkan Insight.com, 27 October 2009, μετάφραση δική μου.
[19] Robert Marquand, “2,300 Years Later, ‘Alexander-mania’ Grips Macedonia”, The Christian Science Monitor, 21 March 2009, μετάφραση δική μου.
[20] Grieco M. Joseph, "Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism", International Organization, Vol. 42, No. 3, σελ. 487, δική μου μετάφραση.

Copyright © 2002-2012 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.