Η ανακάλυψη ενός εμβολίου είναι μόνο το πρώτο βήμα | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η ανακάλυψη ενός εμβολίου είναι μόνο το πρώτο βήμα

Κανείς δεν θα είναι ασφαλής έως ότου ολόκληρος ο κόσμος είναι ασφαλής

Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μια υψηλός στόχος, αλλά υπάρχει στην πραγματικότητα ένα προηγούμενο: Η Gavi, μια παγκόσμια συνεργασία για την υγεία που είναι αφιερωμένη στην αύξηση της πρόσβασης στον εμβολιασμό, όπου υπηρετώ ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ξεκίνησε το πιλοτικό της [πρόγραμμα] Advance Market Commitment το 2009. Αυτός ο καινοτόμος μηχανισμός χρηματοδότησης έχει ήδη βοηθήσει στην επιτάχυνση της διάθεσης εμβολίων. Πριν από αυτό, θα χρειαζόταν περισσότερο από μια δεκαετία ώστε η τιμή των νέων εμβολίων, όπως το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο (pneumococcal conjugate vaccine, PCV), να μειωθεί αρκετά ώστε οι φτωχότερες χώρες να το αντέξουν οικονομικά. Η AMC ήταν ο παράγοντας που άλλαξε το παιχνίδι, καθιστώντας τα εμβόλια προσιτά σε αυτές τις χώρες με το να παρέχει κίνητρα σε κατασκευαστές οι οποίοι δημιούργησαν αποτελεσματικά μια αγορά εκεί όπου προηγουμένως δεν υπήρχε καμία. Δούλεψε με την αρχή της δέσμευσης κεφαλαίων για την εγγύηση της τιμής των εμβολίων, αφότου είχαν λάβει άδεια, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη κάποιου από τα ρίσκα που σχετίζονται με την επένδυση στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, ουσιαστικά διασφαλίζοντας ότι θα υπάρξει αγορά εάν το πράξουν. Η Gavi χρησιμοποίησε μια παρόμοια προσέγγιση για να επιταχύνει την παραγωγή εμβολίων κατά του Έμπολα εγκαίρως ώστε να βοηθήσει να αποτραπεί το να ξεφύγει από τον έλεγχο η πιο πρόσφατη επιδημία στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρόλο που η COVID-19 είναι μια πολύ διαφορετική ασθένεια, παρόμοιοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα με επιταχυνόμενο τρόπο. Και επειδή αυτοί οι μηχανισμοί θα περιλάμβαναν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες με κατασκευαστές, θα βοηθούσαν επίσης στην πρόληψη της αποθησαύρισης (δηλ. συσσώρευσης εμβολίων) και στην προώθηση της ίσης πρόσβασης.

Μετά, υπάρχει η πρόκληση της χορήγησης των εμβολίων. Ούτε αυτό δεν θα είναι απλό. Ακόμα και υπό κανονικές συνθήκες, ζητήματα αλυσίδων μεταφορών και εφοδιασμού, κανονιστικών καθεστώτων, εμφύλιων αναταραχών, συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών μπορούν όλα να υπονομεύσουν την χορήγηση εμβολίων. Όμως, εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης, τα υλικοτεχνικά εμπόδια είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο αποθαρρυντικά, ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

Τα συστήματα υγείας σε αυτές τις χώρες ήταν ήδη αδύναμα πριν τον κορωνοϊό. Τώρα βρίσκονται υπό έντονη πίεση -και όχι μόνο λόγω της πανδημίας. Η [ασθένεια] COVID-19 αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης άλλων θανατηφόρων ασθενειών, όπως η ιλαρά, η πολιομυελίτιδα και ο κίτρινος πυρετός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρόλο που ο ΠΟΥ συνιστά όπου είναι δυνατόν να συνεχίζονται τα συνήθη προγράμματα εμβολιασμών κατά την διάρκεια της πανδημίας, έπρεπε επίσης να προτείνει την αναστολή εκστρατειών εμβολιασμού κατά ορισμένων ασθενειών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των κενών ανοσοποίησης, σε πολλές χώρες προκειμένου να μειωθεί η κίνδυνος εξάπλωσης της COVID-19 και να διατηρηθούν σπάνιοι πόροι δημόσιας υγείας.

Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Όχι μόνο η αναστολή άλλων προγραμμάτων εμβολιασμού ρουτίνας μπορεί να οδηγήσει σε αμέτρητους θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί˙ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εμποδίσει την ικανότητα του κόσμου να τερματίσει την πανδημία του κορωνοϊού. Οι μεγάλες επιδημίες, είτε κατά την διάρκεια είτε αμέσως μετά τα lockdown, αναπόφευκτα θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στα αδύναμα εθνικά συστήματα υγείας.

Οι διαταραχές στους εμβολιασμούς οι οποίες σχετίζονται με τον κορωνοϊό έχουν ήδη κάνει να μην εμβολιαστούν τουλάχιστον 13,5 εκατομμύρια άτομα στις χώρες που υποστηρίζονται από την Gavi. Είναι ζωτικής σημασίας οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος να ξαναρχίσουν τις εκστρατείες εμβολιασμού το συντομότερο δυνατό και να συνεχίσουν τα προγράμματα εμβολιασμού ρουτίνας καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας. Οι αλυσίδες εφοδιασμού, ο εξοπλισμός ψυχρών αλυσίδων (στμ: cold chain equipment, αλυσίδες που αφορούν προϊόντα τα οποία πρέπει αν βρίσκονται σε χαμηλές θερμοκρασίες καθ’ όλη την διαδικασία που τα αφορά), οι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη, τα συστήματα δεδομένων (data) και οι προσπάθειες παρακολούθησης των ασθενειών που διαμορφώνουν αυτά τα υπάρχοντα προγράμματα [εμβολιασμών], θα αποτελέσουν τελικά την ραχοκοκαλιά του δικτύου διανομής που φέρνει τα εμβόλια COVID-19 στους ανθρώπους που τα χρειάζονται.

Για τον σκοπό αυτό, η Gavi συνεργάζεται με χώρες για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας τους και για να κρατήσουν σε λειτουργία τους εμβολιασμούς ρουτίνας. Έχει διαθέσει μια πρώτη δόση 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας με ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, για την διεξαγωγή ζωτικής επιτήρησης και εκπαίδευσης, και για την χρηματοδότηση διαγνωστικών τεστ. Αλλά αυτό το ποσό είναι οριακό σε σύγκριση με τα δισεκατομμύρια δολάρια που θα χρειαστούν για την ανάπτυξη και την χορήγηση ενός εμβολίου ή εμβολίων που μπορούν να τερματίσουν την πανδημία. Αυτά είναι εμβόλια για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο πρέπει να διατίθενται σε όλους, αλλά ιδανικά, πρέπει επίσης να δοκιμάζονται και να κατασκευάζονται σε όλο τον κόσμο.

Ένα βιώσιμο εμβόλιο εξακολουθεί να είναι απίθανο να λάβει άδεια για τουλάχιστον άλλους 12 μήνες. Ωστόσο, μέρος της εστίασης πρέπει τώρα να μετατοπιστεί από τον αγώνα για να αναπτυχθεί ένα εμβόλιο στην προετοιμασία για την άφιξή του (συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας εύρεσης θεραπευτικών μέσων έως ότου το εμβόλιο είναι έτοιμο). Τα τελευταία χρόνια, η πολυμέρεια και η παγκοσμιοποίηση δέχονται επίθεση. Η πανδημική κρίση είναι μια ευκαιρία να ωθηθούν οι κοινωνίες να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν από τον καπιταλισμό των μετόχων (shareholder capitalism) στον καπιταλισμό των ενδιαφερομένων (stakeholder capitalism), κινητοποιώντας όλους τους συνεισφέροντες γύρω από έναν κοινό στόχο: Έναν κόσμο, προστατευμένο. Επειδή κανείς δεν θα είναι ασφαλής έως ότου όλοι είναι ασφαλείς.