Η ανακάλυψη ενός εμβολίου είναι μόνο το πρώτο βήμα | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η ανακάλυψη ενός εμβολίου είναι μόνο το πρώτο βήμα

Κανείς δεν θα είναι ασφαλής έως ότου ολόκληρος ο κόσμος είναι ασφαλής

Copyright © 2020 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-04-30/finding-vaccine...

Σύνδεσμοι:

[1] https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/unpreceden...
[2] https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition