Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής κατά των ΗΠΑ για το 2023 | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής κατά των ΗΠΑ για το 2023

Ο οδηγός της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής έναντι των αντιπάλων της
Περίληψη: 

Στις 8 Μαρτίου 2023, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ δημοσίευσε την Ετήσια Εκτίμηση Απειλής. Μέσα σε αυτήν καθορίζονται οι δρώντες/παράγοντες εκείνοι που αποτελούν τις κυριότερες απειλές για την αμερικανική εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αμερικανικής κοινότητας υπηρεσιών πληροφοριών. Η σημασία του εν λόγω εγγράφου έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί την βάση για την χάραξη της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση την διαμόρφωση των διμερών σχέσεων των ΗΠΑ με τους υπόλοιπους διεθνείς δρώντες.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Arts) στη «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κύριος Ερευνητής του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ), Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.) και Ερευνητικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Ασφάλειας & Γεωοικονομίας «ΕΡΜΗΣ».

Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής (Annual Threat Assessment, ATA), αποτελεί επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Director of National Intelligence, DNI) των ΗΠΑ στις αρχές κάθε έτους, συνήθως κατά τον μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο (Εικόνα 2). Η εν λόγω εκτίμηση υποβάλλεται στη Μόνιμη Επίλεκτη Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων (House Permanent Select Committee on Intelligence) [1] και την Επίλεκτη Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας (U.S. Senate Select Committee on Intelligence) [2] μέσω δημόσιας ακρόασης με σκοπό «[…] την παροχή μιας μη διαβαθμισμένης περίληψης της αξιολόγησης της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες απειλές για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των απειλών στον κυβερνοχώρο και των τεχνολογικών απειλών, της τρομοκρατίας, των όπλων μαζικής καταστροφής, του εγκλήματος, των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων φυσικών πόρων, καθώς και των οικονομικών ζητημάτων» [3].

14032023-1.jpg

Μαχητικά τζετ απογειώνονται από αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Reuters
-----------------------------------------------------------------

Η Κοινότητα Υπηρεσιών Πληροφοριών (Intelligence Community, IC) των ΗΠΑ αποτελείται από δεκαοχτώ διαφορετικές Υπηρεσίες/Γραφεία/Μονάδες Πληροφοριών, οι οποίες συνεργάζονται με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές Υπηρεσίες Επιβολής Νόμου, τις Υπηρεσίες Πληροφοριών και τις Ένοπλες Δυνάμεις ξένων κρατών, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα [4].

Αυτές είναι οι ακόλουθες:
1. Υπηρεσία Πληροφοριών Πολεμικής Αεροπορίας (Air Force Intelligence) [5],
2. Διοίκηση Πληροφοριών Στρατού Ξηράς και Ασφάλειας (Army Intelligence and Security Command) [6],
3. Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Central Intelligence Agency, CIA) [7],
4. Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (Defense Intelligence Agency) [8],
5. Γραφείο Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Υπουργείου Ενέργειας (Department of Energy’s Office of Intelligence and Counterintelligence) [9],
6. Γραφείο Πληροφοριών και Ανάλυσης Υπουργείου Εγχώριας Ασφάλειας (Department of Homeland Security’s Office of Intelligence and Analysis, I&A) [10],
7. Γραφείο Πληροφοριών και Έρευνας Υπουργείου Εξωτερικών (Department of State Bureau of Intelligence and Research's, INR) [11],
8. Γραφείο Πληροφοριών και Ανάλυσης Υπουργείου Οικονομικών (Department of Treasury Office of Intelligence and Analysis, OIA) [12],
9. Υπηρεσία Πληροφοριών Δίωξης Ναρκωτικών (Drug Enforcement Administration, DEA) [13],
10. Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (Federal Bureau of Investigation, FBI) [14],
11. Υπηρεσία Πληροφοριών Σώματος Πεζοναυτών (Marine Corps Intelligence) [15],
12. Εθνική Γεωχωρική Υπηρεσία Πληροφοριών (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) [16],
13. Εθνικό Γραφείο Αναγνώρισης (National Reconnaissance Office, NRO) [17],
14 Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (National Security Agency, NSA) [18],
15. Γραφείο Ναυτικών Πληροφοριών (Office of Naval Intelligence, ONI) [19],
16. Γραφείο Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Director of National Intelligence, DNI) [20],
17. Μονάδα Πληροφοριών Λιμενικού Σώματος (U.S. Coast Guard's Intelligence Unit) [21], και
18. Δύναμη Διαστήματος (U.S. Space Force) [22].

Η θέση του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών θεσπίστηκε το 2004 με το Νόμο για τη Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Πληροφοριών και την Πρόληψη της Τρομοκρατίας (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, IRTPA) [23], ο οποίος τροποποίησε το Νόμο Εθνικής Ασφάλειας (National Security Act) του 1947 [24] με τον οποίο ιδρύθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας [ΣΕΑ] (National Security Council, NSC) [25]. Σύμφωνα με τον IRTPA, ο Διευθυντής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ αποτελεί τον Επικεφαλής της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών λειτουργώντας παράλληλα ως σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ και του ΣΕΑ, ενώ οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν:

«α) Τη διασφάλιση της έγκαιρης και αντικειμενικής παροχής εθνικών πληροφοριών στον Πρόεδρο, στους επικεφαλής των υπηρεσιών και των οργανισμών του εκτελεστικού κλάδου, στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και τους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές, καθώς και το Κογκρέσο, β) τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων για την συλλογή, την ανάλυση, την παραγωγή, και την διάδοση των εθνικών πληροφοριών, γ) την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε πληροφορίες στο πλαίσιο της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών, δ) την εκπόνηση και διασφάλιση της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού για το εθνικό πρόγραμμα πληροφοριών με βάση τις προτάσεις προϋπολογισμού που παρέχονται από τους οργανισμούς που αποτελούν συνιστώσες της Κοινότητας Πληροφοριών, ε) την επίβλεψη του συντονισμού των σχέσεων με τις υπηρεσίες πληροφοριών ή ασφάλειας ξένων κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, στ) την διασφάλιση της ακριβέστερης ανάλυσης των πληροφοριών από όλες τις πηγές για την υποστήριξη των αναγκών εθνικής ασφάλειας, ζ) την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων προσωπικού για την ενίσχυση της ικανότητας για κοινές επιχειρήσεις και για την διευκόλυνση της στελέχωσης των λειτουργιών διαχείρισης της κοινότητας, και η) την επίβλεψη της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης προγράμματος για την απόκτηση σημαντικών συστημάτων, από κοινού με τον Υπουργό Άμυνας για τα προγράμματα του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο περιλαμβάνει στόχους κόστους, χρονοδιαγράμματος και απόδοσης και κριτήρια ορόσημα του προγράμματος» [26].

14032023-2.jpg